werkzaamheden1

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) begint half augustus met asfalteringswerkzaamheden op wegen in de regio Niedorp. 

Hiervoor moeten wegen of wegvakken afgesloten worden. De werkzaamheden duren tot begin oktober 2013.

Er wordt gewerkt volgens schema:  

Koepad:  week 34 en 35
Koggeweg:   week 34 en 35
Zijtak Oosterweg:  week 34 en 35
Zeesluisweg:   week 34 tot en met 37
Opritten Westfriesedijk:  week 35 tot en met 35
Rotonde Hartweg:  week 37 tot en met 40

Om aan genoemde wegen te kunnen werken, sluit HHNK deze in de genoemde perioden voor enige dagen af voor al het doorgaande verkeer. Na de asfalteringwerkzaamheden wordt er grond- en straatwerk uitgevoerd. Tijdens deze werkzaamheden is beperkt verkeer mogelijk.

Informatie aan omwonenden
De  omwonenden worden  tijdig door middel van een brief op de hoogte gesteld van de wegwerkzaamheden.