IMG 9500 640x480aaaa BorderMaker

De voorontwerpbestemmingplannen voor een motorcrossterrein aan de Groetweg/Alkmaarseweg liggen vanaf 13 augustus digitaal ter inzage. U kunt hierop schriftelijk reageren tot en met 7 oktober 2020. Hieronder leest u verder over het proces en vindt u de link naar de stukken.

Het proces tot nu toe

Na de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) in 2019 heeft afgelopen juni een informatieve bijeenkomst plaatsgevonden voor de gemeenteraad over de keuze die de motorcrossfederatie heeft gemaakt voor de inrichting van het perceel. Wellicht heeft u die bijeenkomst meegekeken via de website van de gemeente. Mocht u deze (nogmaals) willen nakijken, dan kan dat op de volgende manier:

Meer informatie