91980259 3414778398539023 1000214788506124288 o

Noordkop was er voor elkaar: 9.433 uur aan gerealiseerde coronahulp

In de afgelopen maanden is in onze regio ruim 9.433 uur coronahulp gerealiseerd door onze eigen inwoners! Nog nooit waren er in de Noordkop zoveel mensen bereid elkaar een handje te helpen. Via het vrijwilligersplatform Noordkopvoorelkaar.nl is deze hulpbereidheid ook ├ęcht omgezet in actie.

Team Noordkopvoorelkaar.nl had een cruciale rol in het verbinden van online en offline vraag en aanbod. Zo sloten aanmeldingen op het platform en hulpvragen in het veld veel beter op elkaar aan en was er ruimte voor persoonlijke bemiddeling waar nodig.

Wij zijn apetrots op alle vrijwilligers en willen jullie heel erg bedanken voor jullie inzet!