91980259 3414778398539023 1000214788506124288 o

De gemeenteraad van Hollands Kroon vergadert voorlopig digitaal.

Net als bij de fysieke vergaderingen vindt de raad het belangrijk dat inwoners op de hoogte worden gebracht wanneer vergaderd wordt.

De vergaderingen zijn openbaar en kunnen digitaal worden bijgewoond door geïnteresseerden en belanghebbenden via de link in de vergaderkalender.

• Donderdag 11 juni 20:00 tot 22:00 Transitievisie Warmte (beeldvormende vergadering)

• Dinsdag 16 juni 20:00 tot 22:00 Presidium

• Woensdag 17 juni 20:00 tot 23:00 Raadsvergadering (jaarrekening en zienswijzen vanuit Regionale raadscommissie Noordkop)

• Donderdag 18 juni 20:00 tot 21:00 Verkeersveiligheidsplan (beeldvormende vergadering)

• Donderdag 18 juni 21:00 tot 22:00 Informatiesessie motorcrossterrein

• Dinsdag 23 juni 20:00 tot 22:00 Communicatie (beeldvormende vergadering)

• Donderdag 25 juni 20:00 tot 22:00 Voorbereiding begroting (beeldvormende vergadering)

• Dinsdag 30 juni 20:00 tot 21:00 Inspreekuur

• Dinsdag 30 juni 21:00 tot 22:00 Werksessie omgevingswet

• Donderdag 2 juli 20:00 tot 23:00 Raadsvergadering