91980259 3414778398539023 1000214788506124288 o

Het college heeft besloten om de voorschoolse educatie voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar te verhogen van 12 naar 16 uur per week.

Voorschoolse educatie is speciaal voor kinderen met een risico op een onderwijsachterstand. De wijziging gaat in op 1 augustus 2020. De verhoging van het aantal uren is ingevoerd om peuters zo optimaal mogelijk in de taalontwikkeling te begeleiden. Op de peuterspeelzaal worden zij voorgelezen en wordt er samen gelezen, gezongen en gespeeld. Hiermee wordt de woordenschat vergroot als voorbereiding op het basisonderwijs en voor de rest van zijn/haar leven.

Meer informatie