holl kr

Rond 29 februari 2020 ontvangt u van ons de aanslag gemeentelijke belastingen met daarop de WOZ-beschikking.

Op het biljet staat aangegeven voor welke belastingen u wordt aangeslagen en de vastgestelde WOZ-waarde(n) van uw object(en) voor 2020.

Meer informatie