20200218 132542 002bbb BorderMaker

Hollands Kroon draagt onderhoud sloten over aan Hoogheemraadschap

Hoogheemraadschap Hollands-Noorderkwartier (HHNK) verzorgt sinds 1 januari 2020 het onderhoud van de ruim 40 kilometer sloten binnen de bebouwde kom van de gemeente Hollands Kroon. De gemeente draagt deze taak met terugwerkende kracht per 1 januari 2020 over aan het hoogheemraadschap.

Het onderhoud bestaat voornamelijk uit het baggeren van de sloten, het maaien van de waterplanten en het verwijderen van drijfvuil. Met de eerdere overdracht van 115 kilometer wegen van HHNK aan Hollands Kroon, zijn de taken nu op de plek waar ze horen.

Meer informatie