holl kr

Gemeenteraad unaniem ingestemd met de begroting 2020

Op 7 november 2019 heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met de begroting 2020. De begroting sluit met een positief saldo van € 1.119.547. Dat geld wordt gebruikt om beleid te intensiveren door bijvoorbeeld meer aandacht voor de zorg en het onderhoud van de openbare ruimte.

Voor toekomstige uitdagingen zoals de Omgevingswet, de energietransitie, klimaatadaptatie en biodiversiteit is budget gereserveerd.

Extra kosten voor uitvoering van alle wettelijke taken zijn hier ook in meegenomen. Het totale pakket maakt dat de begroting structureel meerjarig sluitend blijft. Verder nam de gemeenteraad 3 moties aan over communicatie, aanplant bomen en objectieve KPI bereikbaarheid.