holl kr

Collegeprogramma en begroting 2019 – 2022: ‘Het kán in Hollands Kroon’

‘Het kán in Hollands Kroon’. Dat is de titel van het collegeprogramma en de begroting van Hollands Kroon. Het college ziet concrete kansen om onze samenleving nieuwe impulsen te geven; in bevolkingssamenstelling, woonkwaliteit, economische structuur en landschappelijke kwaliteit. Zonder in te leveren op het sociaal domein, wordt de komende vier jaar ingezet op extra budget voor de andere domeinen.

Hiermee versterkt het vestigingsklimaat (wonen en werken), de openbare ruimte en de dienstverlening. Dat dit financieel mogelijk is, blijkt uit de begroting 2019 die op 6 november door de raad vastgesteld is.

Meer informatie