holl kr

Onderzoek onder inwoners: Waar staat je gemeente?

Deze week ontvangen 3.500 inwoners een brief met een uitnodiging voor deelname aan het onderzoek ‘waar staat je gemeente’. Het onderzoek bevat vragen over de woon- en leefomgeving, de relatie inwoner-gemeente, de gemeentelijke dienstverlening en welzijn & zorg. Inwoners die een brief hebben ontvangen kunnen de vragenlijst invullen tot en met 25 maart 2018. De resultaten van het onderzoek worden in mei verwacht.

I&O Research

Het onderzoek wordt uitgevoerd door I&O Research. Zij voeren dit soort onderzoeken uit voor meerdere gemeenten in Nederland. De inwoners zijn willekeurig gekozen uit de Basisadministratie personen (Brp) van Hollands Kroon.

Landelijk onderzoek

De vragenlijst maakt deel uit van het landelijke tevredenheidsonderzoek ‘Waar staat je gemeente’. Doordat inwoners in meerdere gemeenten worden gevraagd om dezelfde vragenlijst in te vullen, kunnen wij onze resultaten met die van andere gemeenten vergelijken.

Resultaten

De resultaten van het onderzoek worden aangeboden aan de gemeenteraad. Ook zijn deze na afloop terug te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl, onder het dashboard Burgerpeiling.