holl kr

Aanslag gemeentelijke belastingen 2018 eind februari in de brievenbus.

Tussen 28 februari en 1 maart ontvangt u van ons de aanslag gemeentelijke belastingen met daarop de WOZ-beschikking. Op het biljet staat aangegeven voor welke belastingen u wordt aangeslagen en de vastgestelde WOZ-waarde(n) van uw object(en) voor 2018.

Meer informatie