Foto2410 640x480

Op donderdag 24 oktober hebben de oud-consuls van de Oorlogsgravenstichting (OGS), in bijzijn van burgemeester Nawijn, erespelden opgespeld gekregen door de heer Teeuwisse (Hoofd Archief, necrologie, PR & Voorlichting).

GHK-logo-2 640x480

Het college van burgemeester en wethouders van Hollands Kroon wil medewerking verlenen aan de planologische procedure voor de realisatie van een transformatorstation bij Moerbeek.

GHK-logo-2 640x480

Het college van burgemeester en wethouders van Hollands Kroon heeft in haar vergadering van 15 oktober drie besluiten genomen over de begraafplaatsen in Hollands Kroon.

GHK-logo-2 640x480

Het contract tussen Optisport en de gemeente Hollands Kroon loopt af per 1 januari 2014.

GHK-logo-2 640x480

De gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel hebben de handen in één geslagen om te werken aan de sociale opgave die het Rijk neerlegt bij gemeenten.

GHK-logo-2 640x480

Gemeenten in de Noordkop en de onderwijsbesturen gaan samen overleggen over het ondersteuningsplan dat voortkomt uit de wet Passend onderwijs.

GHK-logo-2 640x480

De gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel hebben de handen in één geslagen om te werken aan de sociale opgave die het Rijk neerlegt bij gemeenten.

burgern 640x480

Donderdag 8 oktober is de Burgernet-app gelanceerd.

GHK-logo-2 640x480

Onze samenleving is volop in verandering. Dat heeft onder andere invloed op behoeftes en ontwikkelingen rond bouwen en wonen.

GHK-logo-2 640x480

Hebt u plannen om een omgevingsvergunning aan te vragen?

GHK-logo-2 640x480

Gemeente Hollands Kroon heeft op 1 oktober een aanvraag ontvangen om een omgevingsvergunning voor de realisatie van een nieuw transformatorstation.

GHK-logo-2 640x480

Het kappen vindt plaats in de volgende straten:  

GHK-logo-2 640x480

De thema-middag wordt gehouden op dinsdag 1 oktober a.s. van 13.00 tot 16.00 uur in het Gemeentehuis de Ontmoeting, De Verwachting 1 in Anna Paulowna.

GHK-logo-2 640x480

Het college van burgemeester en wethouders van Hollands Kroon verwacht binnenkort van Liander en TenneT een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een nieuw transformatorstation in Hollands Kroon.

GHK-logo-2 640x480

Wegens een personeelsbijeenkomst is de gemeentebalie in Anna Paulowna en het servicepunt in Nieuwe Niedorp op vrijdagmiddag 27 september geopend tot 12.00 uur.