IMG 9267 640x480tekra278-BorderMaker

De gemeente Hollands Kroon houdt in de tweede week van januari een kerstbomeninzamelactie en vraagt vooral de jeugd om een handje te helpen.

GHK-logo-2 640x480

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Hollands Kroon gaat in de loop van januari in gesprek met betrokken partijen over de uitgangspunten en randvoorwaarden voor de ontwikkeling van een permanent terrein voor durfsportactiviteiten in Hollands Kroon.

GHK-logo-2 640x480

Met de feestdagen in het vooruitzicht informeren wij u tijdig over onze gewijzigde openingstijden eind december.

GHK-logo-2 640x480

Hondenpoep op de stoep, straat of het trapveldje is een bron van ergernis!

GHK-logo-2 640x480

De colleges van Den Helder, Holland Kroon en Schagen hebben ingestemd met een nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen de drie gemeenten en de Stichting Top van Holland.

GHK-logo-2 640x480

Het college van burgemeester en wethouders van Hollands Kroon hakte op 17 december de knoop door:

GHK-logo-2 640x480

Vanaf 1 januari 2014 is de gemeente verplicht om op grond van de Drank- en Horecawet regels op te nemen voor paracommerciële rechtspersonen.

GHK-logo-2 640x480

Veel mensen geven niet tijdig het juiste adres door aan hun gemeente.

GHK-logo-2 640x480

Het subsidiebeleid in Hollands Kroon is gewijzigd. De nieuwe aanvragen voor een activiteiten- of budgetsubsidie kunt u nog indienen tot 1 maart 2014.

GHK-logo-2 640x480

Wij publiceren met ingang van 1 januari 2014 alle officiële bekendmakingen (verordeningen, regelingen, omgevingsvergunningen, apv-vergunningen, bestemmingsplan wijzigingen enzovoort) op de landelijke website met officiële bekendmakingen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

GHK-logo-2 640x480

A.s. Donderdag 12 december heeft de afdeling Wmo een cursus Bezwaar en Beroep. Als gevolg hiervan is het Wmo-loket donderdag 12 december gesloten en is er niemand van deze afdeling bereikbaar.

GHK-logo-2 640x480

Meldingen van omgewaaide bomen en andere ongemakken in de openbare ruimten? Meld het bij de Gemeente Hollands Kroon via het contactformulier of bel 088-3215000.

IMG 9363 640x480aaaa-BorderMaker

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Hollands Kroon vraagt de gemeenteraad zich in de vergadering van 19 december uit te spreken over de ontwikkeling van een permanent terrein voor motorsportactiviteiten in Hollands Kroon.

GHK-logo-2 640x480

Gemeente Hollands Kroon ontving op 1 oktober een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de realisatie van een nieuw transformatorstation tussen de Moerbeek en de Blockhuijsenlaan in Zijdewind.

GHK-logo-2 640x480

Het opvangen van zwerf- en dode dieren is een taak van de gemeente.