IMG 4659 BorderMaker

Paasvee 2021 gaat helaas niet door.

Het bestuur van de Jaarlijksche Paaschveetentoonstelling van Schagen heeft na overleg met de Gemeente Schagen besloten dat de Paasveetentoonstelling van woensdag 24 maart 2021, gezien de huidige omstandigheden, niet door zal gaan.

De eerstvolgende Paasveetentoonstelling zal hopelijk weer in 2022 gehouden kunnen worden.

De tentoonstelling van 2022 staat gepland voor woensdag 6 april, zet deze datum alvast in uw agenda.