20231126 0007003721 BorderMaker

Het is alweer even geleden dat de corsowagens op de vierde zondag in september door Winkel hebben gereden. Toch komen de bouwers van de verschillende groepen ook nog wel op meer momenten in het jaar bij elkaar, bijvoorbeeld om te vergaderen of om een feestje te vieren.

Corsogroep De Shoppers had zaterdag j.l. hun feestje op de kalender staan.

Zoals altijd wordt er flink uitgepakt bij deze groep, want het is niet zomaar een avond praten en drinken, nee bij deze gezellige groep gaat het iets anders. Zo was er een kwis met leuke vragen, waren er meerdere optredens van de leden zelf, die zelfs verkleed op het podium verschenen en dat zorgde voor grote hilariteit bij de overige mensen in de feestruimte.

Het speciale Shoppers lied werd luidkeels meegezongen en zal waarschijnlijk nog wel eens gezongen worden tijdens de bouw van de wagen voor het corso van 2024.

Er werd teruggekeken op het zeer geslaagde Corsojaar.

Er is één ding zeker, de leden van de groep hebben alweer enorme zin in de bouwperiode in de zomer van 2024.