20220924 102729 002aa BorderMaker

Burgemeester van Dam van de Gemeente Hollands Kroon bracht zaterdag j.l. een bezoek aan een aantal Corsogroepen. De Burgemeester werd zo meegezogen in het enthousiasme in de schuren, dat ze al snel een toezegging heeft gedaan om te komen helpen.

Op deze regenachtige dinsdag kreeg ondergetekende tijdens een gesprek met haar te horen, dat zaterdag 23 september 2023 in de agenda is gezet, om bij één van de groepen aan te komen schuiven.