20190828 195623 2gg BorderMaker

In de aanloop naar de Floralia en het Bloemencorso treft ondergetekende wel eens een vaste deur. Niet alle dagen zijn alle bouwploegen met hun werkstukken bezig.

Soms wordt er gewerkt op meerdere locaties, of wordt er tijdens het bloemen aanbrengen op de werkstukken of de wagens een andere plek gebruikt, dan waar de contstructie is gemaakt.

Ook komt het voor dat meerdere groepen in één ruimte bezig zijn en in de hal op de foto volgen de groepen elkaar op, de ene groep werkt er tijdens het constructiewerk en gaat dan in een andere grotere bedrijfsruimte verder met de bloemen, terwijl een andere groep meer dan genoeg ruimte heeft in deze locatie.

Binnenkort treffen wij deze groepen vast en zeker een keer thuis.