20210422 120056 BorderMaker

Het bord is geplaatst, ten teken dat de verkoop van de woningen op "De Spreeuwenhof" (de locatie van de voormalige OBS De Zwerm in Winkel) van start is gegaan.

Meer informatie is op de speciale website te vinden.

Zorg dat je er snel bij bent, want de animo is enorm groot!