dorus 2

ECHT GEBEURD:

Twee grote mannen, 7 jaar oud, neven van elkaar, kwamen op het idee om sneeuwklokbolletjes bij ome Piet uit de tuin op te graven. Met een op hun maatgesneden kruiwagentje gingen ze aan de slag en groeven de bolletjes op. O ja, ze heten Dorus en Siem, afkomstig uit een klein dorp ergens in West Friesland. Met hun al goed ontwikkeld zakeninstinct gingen ze de bolletjes in het dorp verkopen, 1 euro voor vijf bolletjes. En ze vertelden er deur aan deur bij, dat het voor een goed doel was, al wisten ze nog niet welk doel het was. Het eerste adres kocht al de hele kruiwagen, dus gingen ze terug de tuin in om m weer te vullen. En op weer op weg naar t dorp. Thuis gekomen telden ze hun buit € 55,25.

Maar wat was nu het goede doel? Toevallig wist hun opa, dat er in het dorp een familie woonde, waarvan de dochter op Lesbos werkt, in het kamp Moria. Daar leven de mensen in erbarmelijke omstandigheden. Regen en wind, met hun tent in de modder... Nou, dat vonden die twee mannen een goed doel. De beide ouders van die twee sprongen met hen in de auto en gingen het geld afgeven. Zie je ze daar trots staan? Het echtpaar was zeer geroerd en liet, direct via FaceTime aan hun dochter weten, wat er gebeurd was. Zij zat net aan het kerstmaal met een paar mensen uit het kamp, de mannen konden hun gift direct via Face Time persoonlijk geven. Wat een mooi gebaar vonden ze! De zus van de jongedame liet op haar beurt weten, dat ze juist begonnen waren een stichting op te zetten en geld te verzamelen. En dat dit de eerste bijdrage was.

Dit gebeurde op Kerstmis. Ik ben er zeer door geroerd. Ik noem het graag: 'De kleine goedheid'. Dit verhaal doet het voor mij echt Kerstmis worden. Dáár gaat het om: bekommerd zijn om de mens naast je, soms dichtbij, soms veraf.

Mensen vragen me wel eens: 'mogen we je wat geven voor al je overwegingen? 'Ik heb daar nooit antwoord op gegeven, maar nu zou ik zeggen: doe mee aan die kleine goedheid' Je mag iets overmaken naar rekeningnummer NL17INGB0001242478 prov. proc. SVD Teteringen onder vermelding van 'Moria'. Dan zorg ik dat het daar terecht komt.

Hartelijke groet,

Kees Maas S.V.D.