IMG 4159aa BorderMaker

VERANDERING VAN HET OPHALEN VAN OUD PAPIER EN KARTON IN LUTJEWINKEL.

Als je kind op de lagere school in Lutjewinkel plaats nam, werden je ouders benaderd door de OR om 1x per jaar als vrijwilliger achterop de wagen te gaan staan en het oud papier en karton op te halen in ons dorp Lutjewinkel, onder begeleiding van HVC.

De OR heeft mede dankzij de opbrengst van het oud papier leuke projecten kunnen financieren voor de kinderen.

Helaas de tijden veranderen en konden we de school De Kolk niet openhouden en werdt de school gesloten in 2016. Het ophalen van het oud papier hebben we op de oude manier nog een aantal jaren volgehouden met ouders van de laatste groepen. Wij willen hierbij alle ouders bedanken voor hun inzet.

Begin september zijn we in overleg gegaan met de Gemeente Hollands Kroon om te overleggen over een oplossing hoe in 2021 het oud papier opgehaald of ingeleverd kan worden.

De verandering is dat HVC het oud papier gaat ophalen op een andere dag en zonder vrijwilligers, namelijk de MAANDAG.

De eerste keer zal zijn op Maandag 04 Januari vanaf 09.00 uur.

De overige data’s voor 2021 zijn:

Maandag 01 Februari

Maandag 01 Maart

Maandag 29 Maart

Maandag 26 April

Maandag 31 Mei (i.p.v. 24 Mei)

Maandag 21 Juni

Maandag 19 Juli

Maandag 16 Augustus

Maandag 13 September

Maandag 11 Oktober

Maandag 08 November

Maandag 06 December

Nogmaals willen wij iedereen bedanken voor hun inzet.

Angelique Henneman.

Miriam Kranenburg.