794 Klooster   640x480

Pasen 2020 zal een heel bijzondere Pasen zijn. Voor vrijwel iedereen een hectische en moeilijke tijd. Het bisdom heeft besloten om tot en met Pinksteren geen kerkelijke vieringen te houden. We beseffen ons dat juist nú mensen wellicht ook de verbondenheid met onze Kloosterkerk willen voelen.

Daarom zal in de Goede Week de kerk op een aantal momenten opengesteld worden om in alle rust te bidden of een kaarsje op te steken. Ook zullen er (in de Palmzondagviering) gewijde palmtakjes zijn die u mee naar huis kunt nemen.

De tijden waarop u in de Kerk terecht kunt, zijn:

• Goede Vrijdag van 14.30 uur tot 16.00 uur

• Paaszaterdag van 9.00 uur tot 10.00 uur

• Eerste Paasdag van 10.30 uur tot 11.30 uur

Tijdens deze openingstijden zullen er vrijwilligers in de kerk aanwezig zijn.

Er wordt van u gevraagd zich aan de voorschriften te houden ter voorkoming van verspreiding van het corona-virus (niet teveel mensen in de kerk en minimaal 1,5 meter afstand van elkaar).

Op alle andere momenten kunt u in de Mariakapel terecht, maar ook hier geldt: hou afstand.

Foto: Archief P. de Graaf