361 Dorpsstraat nieuwe Kerk 640x480

Geschiedenis Zangkoor Animato 1980 - 2020

Voor een Zweedse kerstavond op 15 december 1980 is er een koortje gevormd met Corrie Arts, Ria Bakkum,Gerda Kliffen, Anni v.d.Kolk, Copie v.d.Kommer, Nel de Raat, Sien Singer, Nel van Zoonen, Clari Heneweer en Hilly Groes, om Zweedse kerstliedjes te zingen als een rode draad door de avond.

Onder leiding van Anneke Kiewit werd bij haar thuis gerepeteerd. Het beviel zo goed om met elkaar te zingen, dat besloten werd om in Januari door te gaan. Anneke wilde dat niet meer bij haar thuis, en ook niet meer dirigeren. Clari is toen naar Maps Kool gegaan om te vragen of zij onze dirigent wilde worden, Anneke bleef wel piano spelen. We mochten repeteren in de Vijverhof. Kosten: 1 keer per jaar optreden voor de inwoners en trakteren.

In 1983 werden we lid van de bond van Zangkoren en dus moest er een bestuur komen. Clari werd voorzitter, Hilly secretaris en Sien penningmeester. Er moest ook een naam gegeven worden, Sien vertelde dat ze gelezen had dat ANIMATO vrolijk en blij betekende, en dat zijn we vond ze. Alle leden vonden het een mooie naam. Dat jaar hadden we veel optredens. Eigenlijk téveel vonden de leden, wel 10 keer waarvan 5 keer in December.

We zijn veel op pad geweest in de omgeving,meestal in verzorgingshuizen. Waarbij Clari wat in het Westfries deed en Anneke en Ada v.d. Stok quattre mains speelden.Ook hebben we een Master Class koorzang in Heiloo gevolgd.Op een concours in Hoogwoud hebben we een eerste prijs gewonnen met 122 punten! Toen Maps te kennen gaf te willen stoppen als dirigent was er even paniek in de tent. We hebben eerst wat rond gekeken naar een vervanger, maar de een vond het te ver en de ander moest teveel verdienen. Gelukkig was Olga bereid het stokje van haar moeder over te nemen en ook nog pro deo, waar we heel blij mee waren,anders hadden we nu allang geen koor meer gehad.

Olga heeft voor het koor heel veel gecopieerd , geregeld en gedaan, dat mag ook wel eens gezegd worden. We hebben verschillende pianisten gehad, na Anneke kregen we meneer Jan Stam, Jeanne Bottelier en Mariska Groen.

Als kleding hadden we in het begin een lichtblauwe bloes, toen een groene en daarna crème met gilet en vervolgens witte bloes met gekleurde sjaal.De laatste jaren traden we op in zwarte kleding met corsages van verschillende kleuren. Marijke Braber is onze dirigent en Atie Plak de pianiste.

Het is een geschiedenis om trots op te zijn, waar helaas dit jaar een einde aan komt.

Op 19 april gaan wij ons afscheidsconcert houden en hopen daarmee een mooi einde aan dit verhaal te breien.

De kaarten voor het allerlaatste optreden in de Fenixkerk, aan de Dorpsstraat in Nieuwe Niedorp begint om 14.30 uur.

De kaarten worden door de leden gratis uitgedeeld. Het aantal kaarten is beperkt, dus zal het optreden snel zijn uitverkocht!

Foto: Archief P. de Graaf