IMG 0401 640x480tekra278 BorderMaker

Lange tijd leek het erop dat het overdekte zwembad De Wirg in Winkel moest sluiten.

Er is gelukkig beter nieuws te melden. Door intensief werk dat gedaan is door de HOZE-groep, blijkt het mogelijk om alle vier de zwembaden in onze gemeente open te houden.

Burgemeester en Wethouders zijn positief over het plan, om de zwembaden allen zelfstandig te laten draaien.

Wel nog met betaalde krachten door de gemeente Hollands Kroon, die later door natuurlijk verloop vervangen zullen worden door vrijwillig(st)ers.

De Gemeenteraad neemt binnenkort een definitieve beslissing over het geld dat men beschikbaar kan stellen, om deze nieuwe weg een goede kans te bieden.

Vooralsnog is iedereen zeer positief en is het laatste woord binnenkort aan de Raadsleden.