20190620 164554 002 BorderMaker

De Abraham van vandaag woont alweer een aardige tijd in onze omgeving.

Afgelopen nacht werd deze opvallende pop al geplaatst. Het is geen doorsnee Abraham, maar hij valt wel heel goed op voor de voorbijgangers.

In de nacht kwam er al een groepje langs om hem geluk te wensen met zijn speciale jubileum.

Ger (Gerrit) van harte en nog vele jaren in goede gezondheid.