4 0

Huurdersvereniging Niedorp / Wieringerwaard

Namens het bestuur van de Huurdersvereniging Niedorp/Wieringerwaard/De Driesprong i.o. nodig ik u uit tot het bijwonen van onze jaarlijkse algemene ledenvergadering op woensdag 17 april om 20.00 uur in Dorpshuis De Prins Maurits te Nieuwe Niedorp.

AGENDA:

01. Opening door de voorzitter.

02. Mededelingen.

03. Notulen van de jaarvergadering 2018.

04. Jaarverslag 2018 van de secretaris.

05. Financieel jaarverslag 2018

06. Goedkeuring begroting 2019.

07. Verslag van de kascommissie.

Pauze

08. Huurverhoging 2019

09. Uitslag enquête Huurderskoepel/Woonbond

10. Voorstel tot fusie van onze vereniging met huurdersvereniging Wieringermeer

11. Rondvraag.

12. Sluiting.

Wordt lid van onze vereniging! Met een contributie van € 6,- per jaar, onderhandelen wij met de directie van Wooncompagnie voor de laagst mogelijke woonlasten!!!!