IMG 8742 640x480aaaa BorderMaker

In november heeft u met ruim 500 mede inzenders gebruik gemaakt om de woningbehoefte enquête in te vullen. Wij hebben dit als een succes ervaren en zijn zeer tevreden met het aantal deelnemers. Wij bedanken u dan ook hartelijk voor het meedoen en invullen van de vragen !

Door op de 14 gestelde vragen antwoordt te geven, hebben wij de mogelijkheid gehad om op 11 december de uitslag aan de gemeenteraadsleden en het College van B&W van Hollands Kroon aan te bieden.

Doel van deze enquête is en was om de Raad inzicht te geven in de wensen van u als inwoners van “Hollands Kroon-Zuid” zoals dat zo mooi in het vakjargon heet, maar voor ons de voormalige gemeente Niedorp betekend.

En dat hebben we kunnen doen. De uitslag kunt u , nogmaals, lezen op de internet pagina van www.pewinieuws.nl . Hier staat aangegeven hoe de beantwoording van alle 14 vragen door u en de anderen is geweest, netjes in grafieken uitgewerkt. De conclusie over de gehele vragenlijst is dat 72 % de wens aangeeft om binnen 10 jaar te verhuizen naar een andere woning. Waarvan ca 45 % met de wens binnen 5 jaar. De keuze hierbij is voor een zelfstandige woning ( de jeugd) en met een meer passende woning (de ouderen) op een plek met voldoende voorzieningen. Hierbij is met name de kern richting het “Winkelhart” de grootste wens om te gaan wonen. Of dit een huur woning ( 41 %) of een koopwoning ( 54 %) zal zijn is niet opmerkelijk verschillend. Hierbij wordt met name gevraagd om een betaalbare woning, onder de huursubsidiegrens of een koopprijs tot ca € 300.000,--. Dit kunnen zeker appartementen zijn ( 42%) zowel voor jongeren als ook ouderen. Tevens blijkt ook dat er vervolgens een gezonde doorstroming in de dorpen zelf zal gaan plaatsvinden. Alles op basis van de lezers van het Niedorper Weekblad en Pewi Nieuws, dus zonder externe zaken van buiten het verspreidingsgebied van onze lezers en immigratie invloeden.

Het gebrek aan nieuwbouw mogelijkheden is hiermee zonneklaar aangetoond, met ook een duidelijke wens vanuit de bewoners. Conclusie is om snel actie te nemen door onze gemeenteraadsleden, nu er geen grotere nieuwbouw mogelijkheden meer aanwezig zijn in onze kernen. De huidige bouwplannen zijn al volgebouwd, behalve in ’t Veld.

Onze raadsleden zijn nu aan zet en hebben aangegeven met oplossingen te komen. Echter hierbij is medewerking nodig van de Provincie en de leden van de Provinciale Staten. De provincie bepaalt nl in hoge mate waar er gebouwd mag worden in en direct aan onze dorpskernen. Dus voor de leefbaarheid en behoud van onze sociale samenhang en aantrekkelijkheid voor de toekomst beslissen onze provinciale bestuurders. Op 20 maart is dus uw stem van groot belang of er gebouwd mag worden en waar in onze gemeente. We kiezen dus provinciaal en voor onze toekomst in onze dorpen en leefomgeving en niet landelijk!!

Daarbij een klein advies, zoek uw partij en geef daarbij uw stem aan de persoon uit onze omgeving, de Kop van Noor-Holland, die moet nl begrijpen wat er bij ons leeft en nodig is. Dus stem dichtbij op de partij die provinciaal voor u het meeste kan brengen. De nieuwe leden van de Provinciale Staten bepalen in hoge mate de ontwikkeling in en rond onze dorpen! Veel succes op 20 maart en vergeet ook de waterschapsverkiezingen niet.

Namens de voormalige Dorpsraden Winkel en Nieuwe Niedorp;

Jan Barten, Henk Groenewoud, Nico schilder, Hans Stammes en Ruud Wiedijk.

Bekijk hier het rapport