1. P1010604 2 BorderMaker

Uitverdan, een bloid boekie

Een Westfries cadeautje, noemt Ina Broekhuizen-Slot haar nieuwe boekje Uitverdan dat vol staat met gedichten en foto’s. En ook ‘een boekie weer je bloid van worre’.

De nieuwe uitgave verschijnt ter gelegenheid van haar 40-jarig schrijversjubileum. In 1980 schreef ze haar eerste gedicht in het Westfries. Dit ‘West-Fries alfabet’ werd geplaatst in het jaarboek 1981 van het Westfries Genootschap en vormde het begin van een lange reeks gedichten, verhalen en liedjes in het dialect. De eerste exemplaren van Uitverdan reikte ze uit Jan Smit, voorzitter van het Westfries Genootschap, en aan Jaap Meester, voorzitter van de stichting Creatief Westfries. ‘Aan deze twee organisaties heb ik veel te danken.’

Het boekje bevat 22 gedichten in het Westfries met bijpassende foto’s. Uitverdan gaan betekent eropuit gaan. Aan de hand van woorden en beelden wordt een reis gemaakt door Westfriesland en net erbuiten. Daar vinden ontmoetingen plaats met mensen en dieren, gebouwen en bomen, land en water.

Uitverdan is voor € 9,95 te koop bij de boekwinkel en bij de schrijfster (0229-572159), die het zo mogelijk thuisbezorgt.

Foto: Ina Broekhuizen overhandigde de eerste exemplaren van haar nieuwe boekje Uitverdan aan Jan Smit (rechts), voorzitter van het Westfries Genootschap, en aan Jaap Meester, voorzitter van Creatief Westfries.