holkr2 2aa

Na het succes van de Hollands Kroonse Beursvloer in 2019 wilde de Hollands Kroonse Uitdaging dit in 2020 graag herhalen. Ingehaald door de actualiteit kon dit helaas niet plaatsvinden. Op woensdag 3 februari 2021 komt er echter een alternatief, een Beursvloer middels een livestream. Deze livestream is van 19:00 tot 20:00 uur te volgen via www.hollandskroonseuitdaging.nl.

Bij een reguliere Beursvloer komen vraag en aanbod fysiek bij elkaar. Het aanbod van bedrijven en organisaties op marktkramen, met de ondernemers en vertegenwoordigers hiervan voor deze kramen. De verenigingen, stichtingen en maatschappelijke organisaties ‘winkelen’ in het aanbod. Komen partijen tot elkaar noemen we dat een match. Vorig jaar leverde de Beursvloer Hollands Kroon maar liefst 76 matches met een waarde van bijna €75000 op!

Het plan was om dit ook de aankomende Beursvloer in RSG Wiringherlant te laten plaatsvinden. Dit met behulp van Koen Franke en Justin De Weert, die er hun profielwerkstuk voor het VWO van maken. Tevens was het plan om Wiringherlant nog meer te betrekken in de organisatie. Helaas gooit de coronacrisis roet in het eten.

Vandaar dat ervoor gekozen is om net als vorig jaar het aanbod en de vraag vooraf te inventariseren maar deze nu tijdens een livestream verzorgd door mediapartner Regio Noordkop, te tonen. Vraag en aanbod worden virtueel getoond en toegelicht. Middels e-mail kan er gereageerd worden op het aanbod en de vragen.

Na de livestream worden de binnengekomen e-mails verwerkt en vraag en aanbod aan elkaar gekoppeld. De matches die hieruit ontstaan worden op vrijdagavond 5 februari wederom live bekend gemaakt. Dit vanuit de studio van RTV Noordkop, de radiozender van Regio Noordkop in Hollands Kroon. Tevens zal dan het totaalbedrag aan maatschappelijke waarde worden onthuld.