IMG 4124bbb BorderMaker

Na jaren van voorbereiding en vele teleurstellingen, lijkt er nu toch eindelijk een plek te komen voor de negen jongeren van Wooninitiatief de Downdriehoek.

Het vergunningentraject is al bijna doorlopen en dan kan als het allemaal volgens schema gaat verlopen, de eerste paal de grond in begin maart 2024.

Het pand zal komen te staan naast het voormalige Thuishuis in Winkel, waar nog ruimte was om te bouwen. Men hoopt begin oktober 2024 het gebouw in gebruik te kunnen nemen. Het voormalige Thuishuis krijgt ook een andere invulling en vanaf de eerste maand in het nieuwe jaar, bewoners met een lichte verstandelijke beperking. De zorg is in beide gebouwen in handen van PluZorg.

IMG 4122bb BorderMaker

Donderdagmiddag vond de presentatie van de plattegronden, tekeningen en de maquette plaats nabij de plek waar het binnenkort allemaal gaat gebeuren.

De bouw van het nieuwe pand zullen wij op de voet gaan volgen en met u delen via deze Nieuwspagina.

Wie Wooninitiatief De Downdriehoek een warm hart toedraagt kan een donatie doen via de website.