IMG 4146aa BorderMaker

Aan alle kanten van het Winkelmadepark te Winkel is volop bedrijvigheid te zien.

Een gezegde "Het moet eerst slechter worden.....", is hier dan ook van toepassing.

IMG 8662aa BorderMaker

Terwijl er al een deel van de gerenoveerde woningen is bewoond, wordt er elders nog volop gewerkt en zijn er ook nog een aantal woningen "geheel open" door de sloop van een deel van de panden.

IMG 8656aabbb BorderMaker

Grote bergen zand en grond moeten de komende tijd nog verwerkt worden en ook de kozijnen staan klaar voor de laatste serie woningen.

IMG 8644aa BorderMaker

Niet alleen buiten het gezichtsveld wordt gewerkt, ook aan de doorgaande weg, de Bosstraat, is volop bedrijvigheid te zien.

IMG 8652aa BorderMaker

Het Thuishuis begint ook al vorm te krijgen en op enkele plekken aan dit gebouw worden de laatste werkzaamheden verricht.

Let op: De verbinding tussen de Bosstraat en de Populierenstraat blijft voorlopig gesloten voor fietsers en voetgangers.

Binnenkort zullen er nog veel meer foto's van dit enorme project worden geplaatst.