ladalogo

In De Meerbaak in Middenmeer werd een kleine agenda behandeld.

ladalogo

LADA neemt deel aan landelijk burgerinitiatief Stop de Vriendjespolitiek.

ladalogo

De provincie Noord-Holland is op dit moment bezig het Programma van Eisen op te stellen voor de nieuwe concessie voor het Openbaar Vervoer in Noord-Holland-Noord.

ladalogo

De plannen gepresenteerd door de werkgroep kleinschalige vluchtelingen opvang sluiten goed aan op de motie die LADA heeft ingebracht in het vluchtelingendebat.

ladalogo

Op de openbare fractievergadering van maandag 14 maart in sportzaal De Snip in Nieuwe Niedorp waren twee insprekers, de heer De Beurs namens de FNV en mevrouw Hiemstra namens de Werkgroep Pilot kleinschalige opvang vluchtelingen.

ladalogo

Zaterdag 19 maart tussen 10.00 en 14.00 is een opruimactie gepland langs de gehele Wadden-zeedijk, van de Quarantaine t/m het schor bij Den Oever. LADA steunt dit burgerinitiatief en zal meehelpen met het verwijderen van het zwerfafval.

d66

D66 heeft schriftelijke vragen gesteld aan het College over het burgerinitiatief “kleinschalige opvang Niedorp”.

IMG 8798aa BorderMaker

Op deze Nieuwspagina was reeds een verslag te lezen van het Politieke Café, dat onlangs is gehouden in Breezand. Ook de VVD blikt nog even terug op deze geslaagde avond. Lees het hier.

ladalogo

De FNV acties “red de zorg” van vrijdag jl. maken duidelijk hoe groot de problemen zijn als gevolg van de Rijksbezuinigingen.

ladalogo

Druk bezochte openbare fractievergadering in Wieringerwaard. Insprekers over Campina en de dorpsraden in Breezand en Wieringerwaard. Verder goede gesprekken over de zwembaden en kernbeheer. Vruchtbare avond. Lees hier het verslag.

IMG 8803aa BorderMaker

Na Nieuwe Niedorp en Middenmeer werd er deze keer een Politiek Café gehouden in Breezand.