holl kr

Het college heeft besloten om het bestemmingsplan ’t Veld Noord voor te leggen aan de gemeenteraad.

Naar verwachting vergaderen zij hier op 22 februari over. Het plan wordt in verschillende fases uitgevoerd. In de eerste fase kunnen circa zestig woningen worden gebouwd.

Meer informatie