gestremd

Van 16 tot en met 20 juni wordt de Leekerweg in Barsingerhorn afgesloten voor doorgaand verkeer.

IMG 3424 640x480-BorderMaker

Donderdag j.l. kwamen veel mensen naar de Watertoren in Wieringerwaard, waar afscheid werd genomen van wethouder Jan Steven van Dijk.

GHK-logo-2 640x480

Het college van Hollands Kroon heeft de uitvoeringsprogramma’s van het accommodatiebeleid (welzijn, binnensport, buitensport, onderwijshuisvesting en overige gebouwen) vastgesteld.

GHK-logo-2 640x480

Op 12 juni 2014 neemt Jan Steven van Dijk afscheid als wethouder van de gemeente Hollands Kroon.

3ebe8ca0bc-BorderMaker

Met het WK-voetbal voor de deur worden de eerste straten, café's en winkels alweer van oranje feestversiering voorzien.

GHK-logo-2 640x480

Dinsdag 3 juni zijn de nieuwe wethouders geïnstalleerd. De nieuwe wethouders – Mary van Gent-Overdevest (SHK), Frits Westerkamp (LADA), Theo Meskers (VVD) en Theo Groot (CDA) – vormen samen met de burgemeester de komende vier jaar het college van Hollands Kroon.

GHK-logo-2 640x480

Groenvoorziening Noorderkwartier en gemeente Hollands Kroon hebben onlangs een meerjarencontract ondertekend.

GHK-logo-2 640x480

A.s. vrijdagmiddag 6 juni zijn wij vanaf 13.00 uur telefonisch niet bereikbaar. Eventuele vragen kunt u stellen via de website.

GHK-logo-2 640x480

In het kader van de 'Subsidieverordening duurzame energie maatregelen gemeente Hollands Kroon 2013-2016' was voor het jaar 2014 een budget beschikbaar van 23.855 euro.

GHK-logo-2 640x480

Vrijdag 23 mei hebben de factievoorzitters van SHK, LADA, VVD en CDA het coalitieakkoord gepresenteerd.

GHK-logo-2 640x480

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hollands Kroon waardeert zijn lokale veteranen en organiseert daarom een lokale Veteranendag op zaterdag 21 juni 2014.

GHK-logo-2 640x480

Het college van burgemeester en wethouders van Hollands Kroon heeft besloten voor dit jaar eenmalig het budget voor het onderhoud van de grassportvelden in Hollands Kroon te verhogen met € 30.000,-.

provincie noord holland 640x480

Provinciale Staten (PS) organiseren drie hoorzittingen over de vorm en inhoud van de Structuurvisie en de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV).

GHK-logo-2 640x480

De partijen SHK, LADA, VVD en CDA zijn vrijdag tot een gezamenlijk akkoord gekomen.

GHK-logo-2 640x480

Op 29 april heeft het college een besluit genomen over de burgerinitiatieven de Cultuurschuur in Wieringerwerf, de Schakel in Barsingerhorn, de Tweewegen in Wieringerwaard, de sportcampus in Wieringerwerf en de Zwerm in Winkel in het kader van het accommodatiebeleid.