GHK-logo-2 640x480

Dinsdag 25 maart heeft gemeente Hollands Kroon afscheid genomen van tien raadsleden.

GHK-logo-2 640x480

Het college van burgemeester en wethouders van Hollands Kroon heeft besloten de omgevingsvergunning voor de bouw van een nieuw transformatorstation in ’t Veld te verlenen.

GHK-logo-2 640x480

Op 24 maart heeft de lijsttrekker van Senioren Hollands Kroon, de heer Jip Pankras, de lijsttrekkers uitgenodigd voor een eerste overleg.

GHK-logo-2 640x480

De gemeenteraad heeft op 25 en 27 maart twee buitengewone raadsvergaderingen. Op 25 maart wordt er afscheid genomen van de niet terugkerende raadsleden en op 27 maart is de installatie van de nieuwe raad. Beide vergaderingen beginnen om 20.00 uur in de raadszaal in MFA De Ontmoeting.

GHK-logo-2 640x480

Wethouders Lia Franken en Enno Bijlstra stoppen als bestuurder.

GHK-logo-2 640x480

Vanwege de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart, is de balie van burgerzaken op donderdag 20 maart vanaf 10.00 uur geopend. Het servicepunt in Wieringerwerf is wel gewoon vanaf 09.30 open.

GHK-logo-2 640x480

De definitieve verkiezingsuitslag wordt op vrijdagochtend 21 maart om 10.00 uur vastgesteld door het hoofd stembureau.

GHK-logo-2 640x480

De afgelopen twee jaar heeft gemeente Hollands Kroon meegedaan aan de landelijke actie NL-Doet. Dit jaar gaat de gemeente het anders aanpakken. Bij de landelijke acite wordt dit keer niet aangesloten, maar de gemeente gaat een eigen HK-Doet organiseren na de zomervakantie. Meer informatie volgt later.

GHK-logo-2 640x480

De gemeente Hollands Kroon is volop in gesprek over de uitvoering van het accommodatiebeleid.

GHK-logo-2 640x480

Vanaf begin maart heeft gemeente Hollands Kroon er een aantal bijzondere nieuwe medewerkers bij.

GHK-logo-2 640x480

In 2011 dienden Liander en TenneT een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de bouw van een nieuw transformatorstation nabij ’t Veld in.

RUD -103 13-195 640x480

De RUD NHN (Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord) is opgericht door 19 gemeenten en de provincie.

GHK-logo-2 640x480

Het college van burgemeester en wethouders stemde op 25 februari 2014 in met een concept paardenbeleid.

GHK-logo-2 640x480

Op 8 maart a.s. worden in de Vriendschap in ’t Veld de sportkampioenen uit 2013 gehuldigd en in het zonnetje gezet door de wethouder.

GHK-logo-2 640x480

Eind februari 2014 versturen wij weer het gecombineerde aanslagbiljet gemeentelijke belastingen met daarop de WOZ-beschikking.