Stadsschep zelfbouw

Op 27 november organiseert de provincie Noord-Holland, samen met gemeenten en woningcorporaties uit de regio Kop Noord-Holland een zelfbouwcafé van 19.00 tot 21.00 uur in café Dok51 in Den Helder.

GHK-logo-2 640x480

Gemeente Hollands Kroon zet leegstaande schoolpanden, waaronder De Schakel in Barsingerhorn, te koop.

GHK-logo-2 640x480

Gemeente Hollands Kroon ontving op 1 oktober een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de realisatie van een nieuw transformatorstation tussen de Moerbeek en de Blockhuijsenlaan in Zijdewind.

GHK-logo-2 640x480

De gemeenteraad van Hollands Kroon heeft tijdens de raadsvergadering op 31 oktober de programmabegroting 2014, met enkele wijzigingen, vastgesteld.

social 640x480

In het kader van de week van de Mediawijsheid organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin twee lezingen door Dr. Justine Pardoen, hoofdredacteur van Ouders Online en Mijn Kind Online.

GHK-logo-2 640x480

Het college van Hollands Kroon heeft op 22 oktober besloten om de kadernota veiligheid voor te leggen aan de gemeenteraad.

Foto1 640x480

De overeenkomsten voor de schoonmaak van gemeentelijke gebouwen zijn in oktober ondertekend tussen de gemeente en de partijen Asito, Succes, Initial en Noorderkwartier.

Foto2410 640x480

Op donderdag 24 oktober hebben de oud-consuls van de Oorlogsgravenstichting (OGS), in bijzijn van burgemeester Nawijn, erespelden opgespeld gekregen door de heer Teeuwisse (Hoofd Archief, necrologie, PR & Voorlichting).

GHK-logo-2 640x480

Het college van burgemeester en wethouders van Hollands Kroon wil medewerking verlenen aan de planologische procedure voor de realisatie van een transformatorstation bij Moerbeek.

GHK-logo-2 640x480

Het college van burgemeester en wethouders van Hollands Kroon heeft in haar vergadering van 15 oktober drie besluiten genomen over de begraafplaatsen in Hollands Kroon.

GHK-logo-2 640x480

Het contract tussen Optisport en de gemeente Hollands Kroon loopt af per 1 januari 2014.

GHK-logo-2 640x480

De gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel hebben de handen in één geslagen om te werken aan de sociale opgave die het Rijk neerlegt bij gemeenten.

GHK-logo-2 640x480

Gemeenten in de Noordkop en de onderwijsbesturen gaan samen overleggen over het ondersteuningsplan dat voortkomt uit de wet Passend onderwijs.

GHK-logo-2 640x480

De gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel hebben de handen in één geslagen om te werken aan de sociale opgave die het Rijk neerlegt bij gemeenten.

burgern 640x480

Donderdag 8 oktober is de Burgernet-app gelanceerd.

GHK-logo-2 640x480

Onze samenleving is volop in verandering. Dat heeft onder andere invloed op behoeftes en ontwikkelingen rond bouwen en wonen.

GHK-logo-2 640x480

Hebt u plannen om een omgevingsvergunning aan te vragen?

GHK-logo-2 640x480

Gemeente Hollands Kroon heeft op 1 oktober een aanvraag ontvangen om een omgevingsvergunning voor de realisatie van een nieuw transformatorstation.

GHK-logo-2 640x480

Het kappen vindt plaats in de volgende straten: