De Dorpsstraat in Winkel is sinds de verkaveling in de jaren ’70 niet meer groots aangepakt. Nu men via de Provincie Noord-Holland subsidie kon krijgen heeft de Gemeente Niedorp besloten om het grondig aan te pakken. De inwoners kregen via een informatie avond tekst en uitleg over hoe de nieuwe situatie er uit zou komen te zien en men mocht er op vuren. Dat gebeurde flink door de bewoners. In maart van dit jaar werden de definitieve plannen gepresenteerd, dit soms tot ongenoegen van de aanwonenden. Kort na deze presentatie is het project gestart. En het is een langdurig project geworden met heel veel stof voor de bewoners van de voornoemde Dorpsstraat. Niet alleen stof in de vorm van zand, maar ook veel stof tot praten. In de loop der tijd kwamen er steeds meer mensen kijken bij de werkzaamheden en wisten allen een eigen mening te vormen over het project. Doordat deze personen zich vaak lieten zien op het werk, leek het alsof het de opzichters zelf waren, er kwamen de laatste tijd steeds meer collega-opzichters bij die zich ‘s avonds in groepjes de laatste nieuwtjes lieten aanhoren. Voordeel van de afsluiting van de Dorpsstraat waren de sociale gesprekken midden op de weg, en niet te vergeten de spontaan ontstane beachvolleybalwedstrijd op “De Pijp”. De echte opzichter kon soms de mensen wel wegkijken, gelukkig had ondergetekende een vrijbrief om er rond te lopen, omdat hij verslag deed voor zijn drukbezochte website. Op dit moment kunnen wij al genieten van een prachtige straat, die na de bouwvakvakantie zijn afronding zal krijgen. De tijdelijke opzichters zullen op zoek moeten naar een nieuw project….