Instagram App Large May2016 200fatwliyt

LADA stelt vragen

ladalogo

LADA heeft het college vragen gesteld over onderhoud water en bruggen.

U bent in overleg met het Hoogheemraadschap om het onderhoud van de waterwegen van de gemeente over te dragen. De LADA-fractie wil het volgende onder uw aandacht brengen:

In Nieuwe Niedorp zijn klachten over het onderhoud van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier van de sloot langs de Dorpsstraat en De Rijd. Dit is boezemwater waarvoor het Hoogheemraadschap verantwoordelijk is.

De sloot is al een jaar lang bedekt met een steeds dikker wordende laag kroos. Klachten van bewoners worden door het Hoogheemraadschap niet serieus genomen.

Door achterstallig baggerwerk wordt het water in de toegang naar de jachthaven van Stichting Jachthaven De Rijd (160 ligplaatsen) en de jachthaven die eigendom is van de Gemeente Hollands Kroon (20 ligplaatsen?) steeds ondieper. De rietkragen worden evenmin onderhouden waardoor deze steeds breder worden en als hinderlijk worden ervaren. Voor jachten met een diepgang van meer dan 1,20 is het bij bepaalde waterstanden al noodzakelijk om door de blubber te ploegen, dit met alle risico’s van beschadigde schroeven en dichtslibbende koelsystemen. (kokende motoren)

Over het onderhoud van de sloot langs de Dorpsstraat is meerdere malen contact geweest met de portefeuillehouder Openbare Ruimte. In het beleid van Hollands Kroon neemt ontwikkeling van toerisme en recreatie, in het bijzonder van watersport, een belangrijke plaats in. Onderhoud en bereikbaarheid van de jachthaven is een voorwaarde om de ambities waar te maken.

1) Welke acties heeft het college richting Hoogheemraadschap genomen om de problemen in de jachthaven op te lossen?

2) Hoe gaat het Hoogheemraadschap om met meldingen van achterstallig onderhoud in de jachthaven?

3) Heeft u overleg met het Hoogheemraadschap over de klachten over de sloot langs de Dorpsstraat?

4) Zijn er op andere plaatsen in de gemeente klachten over onderhoud door het Hoogheemraadschap? Zo ja, om welke plaatsen gaat dat?

Inwoners van Oude Niedorp maken zich zorgen over de staat van onderhoud van de Skarpetbrug. Deze betonbrug is niet opgenomen in het onderhoudsplan waarmee de provincie bezig is de bruggen over het Kanaal Omval – Kolhorn te vervangen.

1) Is de provincie eigenaar van deze brug?

2) Zo ja, waarom is deze brug niet opgenomen in het genoemde onderhoudsplan?

3) Zo nee, wie is dan eigenaar van deze brug en wanneer wordt noodzakelijk onderhoud gepleegd?

gerald15 Custom

Arjen Beers grootbb BorderMaker

1153 Banner 170x86px V1 Pewi

koningdeel23 [640x480aaaa]

HoutenVloerSchuren8888bbbbb 640x480

KOK IL PMS-ZW 640x480

drogistonlineaa

castr03072222

13-8671 Banner YAcc Logo

baar15

smit12a

Autobedrijf P Limmen [640x480aaaa]

Jong1555

pimpg

gBarkbv logo 200 1

CC PeWi banner 2018

leguitwinkel Custom

polandnw

klaas15aa 640x480

sani15 Custom

MS Waarom Jumbo com normaal hoverkkkk

Winkelhart Niedorp bestaat in 2018 precies 25 jaaraabbbb

baco2018aabb

Wij zoeken jo1aa

leguilogoaa

nico dekker 170x86

Klaver Kaas kl Custom

all17aa

bergw Custom

hugoaa

Leon15 Custom

jacco11 640x480 2

komc12

mc215

logoruig222 Custom

spaansen17086

been01

niedorphal15

huis17vvvvggg

Screenshot 2014-12-12 at 10.28.12

groe14aaa 640x480

bus

adv00110

Fototoest55