cdahk

Op woensdag 20 februari a.s. vergadert de fractie van CDA Hollands Kroon in de Cultuurschuur te Wieringerwerf (Loggersplein 1).

De vergadering is openbaar en begint om 20.00 uur. In de vergadering wordt de agenda voor de raadsvergadering van donderdag 28 februari a.s. besproken. In die vergadering komt onder andere het bestemmingsplan voor de uitbreiding van het winkelcentrum in Nieuwe Niedorp/Winkel aan de orde.

De stukken voor de raadsvergadering zijn (binnenkort) te vinden op de website van de gemeente. Ook als u met de fractie over andere onderwerpen wilt spreken bent u van harte welkom.

Sjaak Vriend

Fractievoorzitter CDA Hollands Kroon