Instagram App Large May2016 200fatwliyt

GroenLinks stelt vragen

gl18 BorderMaker

GroenLinks stelt vragen over de toegankelijkheid van het Waddenbelevingspunt.

Op 23 mei j.l. is het Waddenbelevingspunt in Den Oever officieel geopend. Bij die gelegenheid is geconstateerd dat dit onderdeel van de ambitieuze projecten Waddenpoort Den Oever en De Nieuwe Afsluitdijk niet toegankelijk is voor bezoekers die gebruik maken van een rolstoel of scootmobiel. Ook ontbreken er voorzieningen die mensen met een visuele handicap in staat stellen om zelfstandig het belevingspunt op een veilige manier te bereiken.

De aangebrachte informatieborden zijn voor hen ook niet te lezen. Hetzelfde geldt voor de informatiezuil op de Havenkade. Het college voert toegankelijkheid van het Waddenbelevingspunt wel aan als argument in het raadsvoorstel van 2 mei 2017, waarin aanvulling van het budget wordt gevraagd: “Het Waddenbelevingspunt wordt binnen de begroting gerealiseerd.

Wat tot nu toe nog niet is voorbereid is de brug ernaar toe. (…) Uitgangspunt bij de brug is aansluiting bij de bestaande vormen en kwaliteit in de Waddenhaven. Daar zijn al voorzieningen in de vorm van steigers en aansluitingen op de dijk. De brug maakt het Waddenbelevingspunt ook toegankelijk voor mindervaliden.” Dat laatste blijkt echter niet het geval te zijn.

Sinds 4 juli 2016 geldt in Nederland het VN-verdrag Handicap, op basis waarvan de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz) is aangepast. Sinds 1 januari 2017 staat in de wet een norm voor algemene toegankelijkheid. Dit betekent dat instellingen (de overheid voorop!) dat wat zij bieden toegankelijk moeten maken. Aangezien het Waddenbelevingspunt na 1 januari 2017 is gerealiseerd, had hiermee rekening moeten worden gehouden. Gebruikersparticipatie (een speerpunt in het VN-Verdrag) had vooraf duidelijkheid kunnen geven over de toegankelijkheid, en dus bijgedragen aan een passend ontwerp. Waarom is het Waddenbelevingspunt – dat een lieve duit heeft gekost - dan toch niet toegankelijk voor mindervalide personen?

Lilian Peters van de tweekoppige fractie GroenLinks heeft het college de volgende vragen gesteld:

1. Is het college voornemens om zijn voorstel aan de raad van 2 mei 2017 en conform het B&W-besluit van 11 april 2017 uit te voeren, dus inclusief toegankelijkheid voor mindervalide personen?

1a. Zo ja: Op welke termijn?

1b. Zo nee: Waarom niet?

2a. Is er bij de voorbereiding advies gevraagd aan een gebruikersorganisatie c.q. ervaringsdeskundigen, zoals gehandicaptenplatform of adviesraad?

2b. Zo ja: Op welke manier is dit gebeurd?

2c. Zo nee: Waarom is dit niet gebeurd?

2d. Is het college bereid om dit alsnog te doen?

Wij zoeken collegas

13-8671 Banner YAcc Logo

baar15

roy16

klaas15aa 640x480

Arjen Beers grootbb BorderMaker

drogistonlineaa

27544840 1591172907597194 6280885648582473107 n

sani15 Custom

baco2018aabb

koningdeel23 [640x480aaaa]

leguitwinkel Custom

Klaver Kaas kl Custom

leguilogoaa

komc12

Autobedrijf P Limmen [640x480aaaa]

feestweek25aa

gBarkbv logo 200 1

bosseng16

1153 Banner 170x86px V1 Pewi

fred0011 [640x480aaaa]

KOK IL PMS-ZW 640x480

GB banner

smit12a

castr03072222

CC PeWi banner 2018

Jong1555

httgrootaa

pimpg

ebnov17banneraa

logo hans bossen 2014bb Custom

polandnw

Wij zoeken jo1aa

gerald15 Custom

nico dekker 170x86

bergw Custom

all17aa

hugoaa

Leon15 Custom

jacco kl

mc215

spaansen17086

been01

logo regthuys1

niedorphal15

huis17vvvvggg

Screenshot 2014-12-12 at 10.28.12

groe14aaa 640x480

bus

adv00110

Fototoest55

Tipsgoed 640x480