Instagram App Large May2016 200fatwliyt

Groenlinks vergadert op 16 april

GroenLinks

GROENLINKS VERGADERT OP 16 APRIL

Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering van GroenLinks Hollands Kroon met aansluitend openbaar fractieoverleg. Iedereen is van harte welkom: óók als je geen lid van GroenLinks bent.

Datum en tijd: 16 april 2018, 20.00-22.00 uur

Plaats: NanCuna/Het IdeeënTheater, Kreil 6, 1768 BT Barsingerhorn

Agenda algemene ledenvergadering

1 Opening, mededelingen, vaststelling agenda;

2 Notulen algemene ledenvergaderingen van 24 april en 12 december 2017;

3 Jaarverslag secretaris;

4 Verslag kascontrolecommissie, verkiezing nieuwe kascontrolecommissie;

5 Financieel verslag 2017, jaarverslag penningmeester, begroting 2018;

6 Kandidaatstelling en verkiezing afdelingsbestuur. Aftredend en herkiesbaar: Marjorie Pigge (secretaris), Margreet Kappelhof (penningmeester), Henk Kouwen (webmaster) en de leden Elina Kouwen, Jacqueline de Vries en Aries Zuidhof. Afgetreden en niet herkiesbaar: Joke Zaal, bestuurslid (wegens verhuizing naar een andere gemeente) en Peter Fekkes, voorzitter (wegens toetreding tot gemeenteraad). Het bestuur heeft Jan Eichhorn aangesteld als interim-voorzitter.

Alle afdelingsleden die zich kandidaat willen stellen als voorzitter, secretaris, penningmeester of als gewoon bestuurslid worden vriendelijk verzocht zich voor of tijdens de vergadering bij de secretaris te melden. Uitbreiding van het bestuur is zeer welkom!

7 Verslag raadsfractie over 2017 t/m maart 2018 (Jan Eichhorn);

8 Rondvraag.

Agenda fractievergadering (openbaar)

Op de agenda van de fractievergadering staan o.a. de raadsvergadering van 17 april 2018, informatie over de coalitiebesprekingen (Lilian Peters en Peter Fekkes, onze nieuwe fractie) en plannen voor 2018 en verder.

gerald15 Custom

pimpg

13-8671 Banner YAcc Logo

Autobedrijf P Limmen [640x480aaaa]

smit12a

Jong15

fred0011 [640x480aaaa]

klaas15aa 640x480

baco2018aabb

baar15

polandnw

hoo1888

drogistonlineaa

CC PeWi banner 2018

nico dekker 170x86

Klaver Kaas kl Custom

all17aa

KOK IL PMS-ZW 640x480

1153 Banner 170x86px V1 Pewi

Arjen Beers grootbb BorderMaker

hugoaa

autoschade vd berg banner

27332427 1635493309873575 4225937514401896485 n

Winkelhart Niedorp bestaat in 2018 precies 25 jaaraabbbb

leguitwinkel Custom

jacco kl

sani15 Custom

Leon15 Custom

koningdeel23 [640x480aaaa]

leguilogoaa

castr03072222

b178d723649c2fa9dc174d30f5a1a66daaa

mc215

logoruig222 Custom

spaansen17086

been01

niedorphal15

huis17vvvvggg

Screenshot 2014-12-12 at 10.28.12

groe14aaa 640x480

sangoed747474747

adv00110

Fototoest55

Tipsgoed 640x480