Instagram App Large May2016 200fatwliyt

Groenlinks vergadert op 16 april

GroenLinks

GROENLINKS VERGADERT OP 16 APRIL

Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering van GroenLinks Hollands Kroon met aansluitend openbaar fractieoverleg. Iedereen is van harte welkom: óók als je geen lid van GroenLinks bent.

Datum en tijd: 16 april 2018, 20.00-22.00 uur

Plaats: NanCuna/Het IdeeënTheater, Kreil 6, 1768 BT Barsingerhorn

Agenda algemene ledenvergadering

1 Opening, mededelingen, vaststelling agenda;

2 Notulen algemene ledenvergaderingen van 24 april en 12 december 2017;

3 Jaarverslag secretaris;

4 Verslag kascontrolecommissie, verkiezing nieuwe kascontrolecommissie;

5 Financieel verslag 2017, jaarverslag penningmeester, begroting 2018;

6 Kandidaatstelling en verkiezing afdelingsbestuur. Aftredend en herkiesbaar: Marjorie Pigge (secretaris), Margreet Kappelhof (penningmeester), Henk Kouwen (webmaster) en de leden Elina Kouwen, Jacqueline de Vries en Aries Zuidhof. Afgetreden en niet herkiesbaar: Joke Zaal, bestuurslid (wegens verhuizing naar een andere gemeente) en Peter Fekkes, voorzitter (wegens toetreding tot gemeenteraad). Het bestuur heeft Jan Eichhorn aangesteld als interim-voorzitter.

Alle afdelingsleden die zich kandidaat willen stellen als voorzitter, secretaris, penningmeester of als gewoon bestuurslid worden vriendelijk verzocht zich voor of tijdens de vergadering bij de secretaris te melden. Uitbreiding van het bestuur is zeer welkom!

7 Verslag raadsfractie over 2017 t/m maart 2018 (Jan Eichhorn);

8 Rondvraag.

Agenda fractievergadering (openbaar)

Op de agenda van de fractievergadering staan o.a. de raadsvergadering van 17 april 2018, informatie over de coalitiebesprekingen (Lilian Peters en Peter Fekkes, onze nieuwe fractie) en plannen voor 2018 en verder.

Wij zoeken collegas

yvo001

baar15

roy16

klaas15aa 640x480

Arjen Beers grootbb BorderMaker

drogistonlineaa

MS Waarom Jumbo com normaal hoverkkkk

sani15 Custom

baco2018aabb

koningdeel23 [640x480aaaa]

leguitwinkel Custom

Klaver Kaas kl Custom

leguilogoaa

komc12

lim15kl

feestweek25aa

gBarkbv logo 200 1

bosseng16

1153 Banner 170x86px V1 Pewi

bredekl

KOK IL PMS-ZW 640x480

GB banner

smit12a

castr03072222

CC PeWi banner 2018

Jong1555

httgrootaa

pimpg

ebnov17banneraa

logo hans bossen 2014bb Custom

polandnw

hoo1888

gerald15 Custom

nico dekker 170x86

autoschade vd berg banner

all17aa

hugoaa

Leon15 Custom

jacco kl

mc215

spaansen17086

been01

logo regthuys1

niedorphal15

huis17vvvvggg

Screenshot 2014-12-12 at 10.28.12

groe14aaa 640x480

bus

adv00110

Fototoest55

Tipsgoed 640x480