Instagram App Large May2016 200fatwliyt

Een gezonde gemeente is de beste besparing op zorgkosten

P1030423 3 BorderMaker

GroenLinks: Een gezonde gemeente is de beste besparing op zorgkosten.

Lilian Peters en Peter Fekkes

Tijdens het FNV zorgdebat in Anna Paulowna werd gestemd over stellingen als: "marktwerking hoort niet thuis in de zorg” en "geld mag geen criterium zijn". Helaas ontbrak de ruimte voor een inhoudelijk debat, terwijl de nieuwe raad hier wel besluiten over moet nemen. De huidige coalitiepartijen ventileerden veel feitelijke onjuistheden over de zorgkosten. Dit kan leiden tot keuzes die de zorg juist duurder maken. Niet het beknibbelen op de zorgkosten, maar het verminderen van de zorgbehoefte is volgens GroenLinks het antwoord op de stijgende zorgkosten.

Ten onrechte wordt er gezegd dat de zorgkosten de afgelopen achttien jaar zijn verdubbeld. In euro’s gemeten klopt dit misschien, maar alles is duurder geworden. Kostenstijging moet daarom worden uitgedrukt als percentage van het bruto binnenlands product (de totale geldwaarde van alle geleverde diensten en producten in een land). Als we dit doen, dan zien we dat de zorgkosten de afgelopen achttien jaar met 35% zijn toegenomen en dat deze stijging de afgelopen tien jaar minder snel is gegaan. De stijging betreft vooral medische kosten die door de zorgverzekeraars worden betaald. De zorgkosten die vanuit de WMO worden vergoed stijgen zelfs tien keer langzamer dan de huidige coalitiepartijen ons willen laten geloven.

Marktwerking

De coalitiepartijen hebben gekozen voor marktwerking als middel om de zorgkosten terug te dringen. Dit betekent concurrentie tussen leveranciers en aanbesteding op basis van prijs. Deze aanbesteding is voor een korte periode van vaak vier jaar, waarna er opnieuw wordt aanbesteed. Dit zou de leveranciers scherp houden. Vraag is, waarin worden zij scherp gehouden? In de praktijk zijn het vooral de personeelskosten waarop wordt bezuinigd, zoals alfahulpen, nulurencontracten, constructies om onder de CAO uit te komen en afschaling, wat betekent dat mantelzorgers meer moeten doen. Marktwerking richt zich dus vooral op kostenbesparing op de korte termijn en niet op de stijgende zorgvraag. Marktpartijen kunnen hier niet in investeren omdat ze maar vier jaar vooruit kijken. Marktwerking draagt daarom niets bij aan het terugdringen van de zorgbehoefte en is niet meer dan een lapmiddel tegen hoge zorgkosten.

Zorgbehoefte

Om de zorgbehoefte te beheersen zijn andere maatregelen nodig, vooral preventief. Mensen worden ouder en willen graag gezond blijven. Daarvoor zijn leefstijlprogramma’s, zoals stoppen met roken, meer bewegen en gezonder eten, belangrijk. Ook vroegtijdige schuldhulp en armoedebestrijding helpen, want mensen met financiële problemen ervaren meer stress en leven ongezonder. In de aanpak hiervan spelen de sociale wijkteams een belangrijke rol, omdat zij het contact met de burgers hebben.

Grotere rol gemeente

GroenLinks vindt dat de gemeente daarom zelf de WMO-zorg in handen moet nemen om met eigen sociale teams - die samenwerken met meerdere goede zorgaanbieders en maatschappelijke hulpverleners – te werken aan een langetermijnbeleid, gericht op een gezond leven en gezond oud worden in Hollands Kroon. Alleen zo blijft goede zorg ook in de toekomst beschikbaar voor iedereen.

Foto: Ingezonden

pimpg

13-8671 Banner YAcc Logo

Jong15

HoutenVloerSchuren8888bbbbb 640x480

klaas15aa 640x480

logo hans bossen 2014bb Custom

httgrootaa

baco2018aa

baar15

hoo1888

drogistonlineaa

CC PeWi banner 2018

polandnw

nico dekker 170x86

ebnov17banneraa

Klaver Kaas kl Custom

all17aa

KOK IL PMS-ZW 640x480

GB banner

1153 Banner 170x86px V1 Pewi

Arjen Beers grootbb BorderMaker

hugoaa

gBarkbv logo 200 1

Winkelhart Niedorp bestaat in 2018 precies 25 jaaraabbbb

leguitwinkel Custom

jacco11 640x480 2

bergw Custom

sani15 Custom

koningdeel23 [640x480aaaa]

leguilogoaa

castr03072222

MS Waarom Jumbo com normaal hoverkkkk

mc215

Leon15 Custom

spaansen17086

been01

logo regthuys1

niedorphal15

huis17vvvvggg

Screenshot 2014-12-12 at 10.28.12

groe14aaa 640x480

sangoed747474747

adv00110

Fototoest55