Instagram App Large May2016 200fatwliyt

LADA stelt vragen over voorsloot Nieuwe Niedorp

ladalogo

Geachte leden van het college,

Met SV 1763 heb ik de vervuiling van de sloot langs de Dorpsstraat in Nieuwe Niedorp onder uw aandacht gebracht waarbij op 07-11-2017 het volgende nietszeggende antwoord werd ontvangen: Er is contact geweest tussen de gemeente en het Hoogheemraadschap . De sloot langs de Dorpstraat is volgens HHNK voldoende diep.

Er is momenteel geen noodzaak om te baggeren. Het probleem van het kroos is bekend bij HHNK, maar daar is helaas niet veel aan te doen, omdat de sloot eindigt bij het sluisje waardoor het kroos blijft liggen.

De vraag ging niet over het baggeren maar over het verwijderen van de alles verstikkende, soms rottende, laag kroos die al ruim een jaar de sloot over grote delen bedekt. U bent toen ook op de hoogte gesteld van de acties door bewoners van de Dorpsstraat ondernomen, inclusief de petitie die aan dijkgraaf Kohsiek is aangeboden.

Nieuwe acties van bewoners richting Hoogheemraadschap leveren steeds meelevende telefonische gesprekken op met als resultaat dat er niets gebeurt.

Een bewoonster, die bleef aandringen, kreeg als reactie te horen: 'Mevrouw u denkt toch niet dat we voor ieder slootje in actie komen.” De sloot is boezemwater waarvoor onderhoud en schouw de verantwoordelijkheid van het Hoogheemraadschap is.

Op 07-03-2018 heb ik namens de LADA-fractie de toestand van de sloot per mail maar weer eens onder de aandacht gebracht bij wethouder Groot met het verzoek om druk op het Hoogheemraadschap te zetten om nu echt iets aan de slechte toestand van de sloot te gaan doen.

De steeds verder vervuilende sloot is een storend element geworden in het aanzicht van de fraaie Dorpsstraat.

1) Moet u niet als gemeente achter de belangen van de inwoners gaan staan om het Hoogheemraadschap op zijn verantwoordelijkheid te wijzen?

2) Zo nee, waarom niet?

3) Bent u bereid om het schoonmaken van de sloot af te dwingen?

4) Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Peter Couwenhoven

gerald15 Custom

pimpg

13-8671 Banner YAcc Logo

lim15kl

smit12a

Jong15

bredekl

klaas15aa 640x480

baco2018aabb

baar15

polandnw

hoo1888

drogistonlineaa

CC PeWi banner 2018

nico dekker 170x86

Klaver Kaas kl Custom

all17aa

KOK IL PMS-ZW 640x480

1153 Banner 170x86px V1 Pewi

Arjen Beers grootbb BorderMaker

hugoaa

bergw Custom

1901916 593786204044296 1786415118 n

Winkelhart Niedorp bestaat in 2018 precies 25 jaaraabbbb

leguitwinkel Custom

jacco11 640x480 2

sani15 Custom

Leon15 Custom

koningdeel23 [640x480aaaa]

leguilogoaa

castr03072222

27544840 1591172907597194 6280885648582473107 n

mc215

logoruig222 Custom

spaansen17086

been01

niedorphal15

huis17vvvvggg

Screenshot 2014-12-12 at 10.28.12

groe14aaa 640x480

bus

adv00110

Fototoest55

Tipsgoed 640x480