Instagram App Large May2016 200fatwliyt

LADA stelt vragen over voorsloot Nieuwe Niedorp

ladalogo

Geachte leden van het college,

Met SV 1763 heb ik de vervuiling van de sloot langs de Dorpsstraat in Nieuwe Niedorp onder uw aandacht gebracht waarbij op 07-11-2017 het volgende nietszeggende antwoord werd ontvangen: Er is contact geweest tussen de gemeente en het Hoogheemraadschap . De sloot langs de Dorpstraat is volgens HHNK voldoende diep.

Er is momenteel geen noodzaak om te baggeren. Het probleem van het kroos is bekend bij HHNK, maar daar is helaas niet veel aan te doen, omdat de sloot eindigt bij het sluisje waardoor het kroos blijft liggen.

De vraag ging niet over het baggeren maar over het verwijderen van de alles verstikkende, soms rottende, laag kroos die al ruim een jaar de sloot over grote delen bedekt. U bent toen ook op de hoogte gesteld van de acties door bewoners van de Dorpsstraat ondernomen, inclusief de petitie die aan dijkgraaf Kohsiek is aangeboden.

Nieuwe acties van bewoners richting Hoogheemraadschap leveren steeds meelevende telefonische gesprekken op met als resultaat dat er niets gebeurt.

Een bewoonster, die bleef aandringen, kreeg als reactie te horen: 'Mevrouw u denkt toch niet dat we voor ieder slootje in actie komen.” De sloot is boezemwater waarvoor onderhoud en schouw de verantwoordelijkheid van het Hoogheemraadschap is.

Op 07-03-2018 heb ik namens de LADA-fractie de toestand van de sloot per mail maar weer eens onder de aandacht gebracht bij wethouder Groot met het verzoek om druk op het Hoogheemraadschap te zetten om nu echt iets aan de slechte toestand van de sloot te gaan doen.

De steeds verder vervuilende sloot is een storend element geworden in het aanzicht van de fraaie Dorpsstraat.

1) Moet u niet als gemeente achter de belangen van de inwoners gaan staan om het Hoogheemraadschap op zijn verantwoordelijkheid te wijzen?

2) Zo nee, waarom niet?

3) Bent u bereid om het schoonmaken van de sloot af te dwingen?

4) Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Peter Couwenhoven

Wij zoeken collegas

13-8671 Banner YAcc Logo

baar15

roy16

klaas15aa 640x480

Arjen Beers grootbb BorderMaker

drogistonlineaa

b178d723649c2fa9dc174d30f5a1a66daaa

sani15 Custom

baco2018aabb

koningdeel23 [640x480aaaa]

leguitwinkel Custom

Klaver Kaas kl Custom

leguilogoaa

komc12

lim15kl

feestweek25aa

gBarkbv logo 200 1

bosseng16

1153 Banner 170x86px V1 Pewi

fred0011 [640x480aaaa]

KOK IL PMS-ZW 640x480

GB banner

smit12a

castr03072222

CC PeWi banner 2018

Jong1555

httgrootaa

pimpg

ebnov17banneraa

logo hans bossen 2014bb Custom

polandnw

Wij zoeken jo1aa

gerald15 Custom

nico dekker 170x86

bergw Custom

all17aa

hugoaa

Leon15 Custom

jacco kl

mc215

spaansen17086

been01

logo regthuys1

niedorphal15

huis17vvvvggg

Screenshot 2014-12-12 at 10.28.12

groe14aaa 640x480

sangoed747474747

adv00110

Fototoest55

Tipsgoed 640x480