PeWi2222aa BorderMaker

De gemeenteraadsverkiezingen staan binnenkort weer op de agenda. De verkiezingscampagnes zijn vol op stoom.

Voormalig secretaris van de Dorpsraad in Nieuwe Niedorp, Hans Stammes en ondertekende (Peter Wittekoek) van PeWi's Nieuwspagina hebben de handen ineengeslagen en een aantal leuke vraagstukken bedacht, om voor te leggen aan de verschillende politieke partijen in deze verkiezingstijd.

De afgelopen tijd was er wekelijks een vraagstuk te lezen met de antwoorden van de politieke partijen op deze plek.

Nu de 21e maart begint te naderen zijn de Politieke Partijen dit keer zelf aan zet en komen ze met onderwerpen die nog wat extra aandacht kunnen gebruiken of helemaal nog niet aan bod zijn geweest.

Dagelijks zal er een andere partij een (vergeten) onderwerp onder de aandacht brengen op deze Nieuwspagina

 

Hoe denkt GroenLinks hierover?

Wij hebben de afgelopen weken met veel plezier een aantal vragen beantwoord over allerlei onderwerpen. Nu mogen wij zeggen welke vraag over de voormalige gemeente Niedorp wij hebben gemist. Dat is lastig, want wij denken niet in voormalige gemeenten. Die vormen immers al zes jaar één gemeente Hollands Kroon. We hebben wel iets gemist. In onze gemeente is er veel te weinig aandacht voor het grote belang van natuur, milieu en klimaat voor ons allemaal. De huidige coalitiepartijen hebben alle voorstellen voor meer natuur tegengehouden.

Biodiversiteit

Ook in Hollands Kroon is de biodiversiteit, ofwel de rijkdom van de natuur, sterk achteruit gegaan, voornamelijk als gevolg van de grootschalige landbouw en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, met name neonicotinoïden. Als je in onze gemeente rondloopt of fietst valt het je misschien niet meteen op. Het ziet er groen uit, maar het water is vervuild en 80% van alle insecten is verdwenen. Veel soorten wilde bijen en andere insecten komen hier zelfs niet eens meer voor. Het aantal weidevogels is dramatisch afgenomen. Dat is erg, want we kunnen niet overleven zonder de natuur. Insecten zijn nodig voor het bestuiven van planten en bomen en als voedsel voor vogels. Toename van de biodiversiteit is belangrijk, binnen en buiten de bebouwde kom. Daar willen wij ons voor inzetten, samen met boeren en burgers. Wij willen het groen in onze gemeente beschermen en uitbreiden. In een groene wijk is het leven prettiger. Kinderen kunnen lekker buiten spelen en iedereen kan dicht bij huis wandelen en fietsen. Wij willen de biodiversiteit stimuleren en zetten ons in voor bijen, hommels, vlinders en andere insecten. Bij aanplant houden we rekening met planten waar bijen en vlinders op af komen. We willen bijenlinten aanleggen en lommerrijk groen in onze dorpen. Hollands Kroon moet zich aansluiten bij de Operatie Steenbreek.

Bomenplan

Meer bomen planten in Hollands Kroon is goed voor mensen, dieren en het klimaat. Ze bieden voedsel en bescherming aan dieren, zetten CO2 om in zuurstof, filteren fijnstof en sieren het landschap. Ze zijn belangrijk voor de biodiversiteit. Het afgelopen jaar zijn er duizenden bomen gekapt: vanwege ziekte of omdat ze in de weg stonden en plaats moesten maken voor windturbines of iets anders. GroenLinks vindt dat eeuwig zonde en wil een bomenplan, waardoor bestaande bomen worden beschermd en verdwenen bomen worden herplant. Hollands Kroon besteedt nu jaarlijks € 85.000,- aan het herplanten van 250 bomen in de openbare ruimte. Door jaarlijks 1500 extra insectenvriendelijke bomen beschikbaar te stellen aan burgers, kan dit aantal sterk worden verhoogd. Omdat mensen deze bomen in hun eigen tuin planten en zelf verzorgen, is het veel goedkoper dan wanneer de gemeente dit doet. Tevens moet de lijst van monumentale bomen worden bijgewerkt met bijzondere bomen, of deze nu op gemeentegrond of in privétuinen staan. Deze bomen verdienen respect en bescherming. GroenLinks pleit verder voor natuurvriendelijk onderhoud en het stimuleren van voedselbossen en andere vormen van agroforestry.

Andere plannen

Wij hebben nog veel meer mooie plannen, ook over andere onderwerpen. Lees ons verkiezingsprogramma! Het staat op hollandskroon.groenlinks.nl/groen-de-kop.

Lilian Peters

 

Bekijk ook

Vraagstuk 1

Vraagstuk 2

Vraagstuk 3

Vraagstuk 4

Vraagstuk 5

Vraagstuk 6

Vraagstuk 7