Instagram App Large May2016 200fatwliyt

Hoe denkt het CDA hierover?

PeWi2222aa BorderMaker

De gemeenteraadsverkiezingen staan binnenkort weer op de agenda. De verkiezingscampagnes zijn vol op stoom.

Voormalig secretaris van de Dorpsraad in Nieuwe Niedorp, Hans Stammes en ondertekende (Peter Wittekoek) van PeWi's Nieuwspagina hebben de handen ineengeslagen en een aantal leuke vraagstukken bedacht, om voor te leggen aan de verschillende politieke partijen in deze verkiezingstijd.

De afgelopen tijd was er wekelijks een vraagstuk te lezen met de antwoorden van de politieke partijen op deze plek.

Nu de 21e maart begint te naderen zijn de Politieke Partijen dit keer zelf aan zet en komen ze met onderwerpen die nog wat extra aandacht kunnen gebruiken of helemaal nog niet aan bod zijn geweest.

Dagelijks zal er een andere partij een (vergeten) onderwerp onder de aandacht brengen op deze Nieuwspagina

 

Hoe denkt het CDA hierover?

In het kader van de verkiezingen heeft u ons een aantal vragen gesteld, waarop u graag van de partijen informatie wenst. Welke behoefte daarbij bestaat wordt door u bepaald en niet door ons. Het is dan ook niet aan ons om te bepalen of u "vergeten" bent over een bepaald onderwerp een vraag te stellen.

Wat zou u ons nog willen meegeven als specifiek sterk punt vanuit uw visie en partij, die van specifiek voordeel is binnen de oude gemeente Niedorp, waarom we juist voor uw partij naar de stembus zullen gaan.

Nieuwbouw NN/Winkel (Trambaan)

Nu het gelukt is voor 't Veld om de provincie te overtuigen van nut en noodzaak om te bouwen buiten bestaand stedelijk gebied en de meeste inbreilocaties bebouwd gaan worden, is het zaak de komende raadsperiode naar behoefte woningen (voor starters, jongeren, senioren?) te bouwen in de uitbreidingswijk Trambaan (ook gelegen buiten stedelijk gebied). Op korte termijn zal hiervoor een behoefteonderzoek door en met onze inwoners moeten worden opgestart. We hebben gezien hoe lang dit kan duren in 't Veld. Aan een dergelijk onderzoek wil onze fractie actief meewerken.

Openbaar vervoer

Wij blijven ons verzetten tegen het verminderen van het openbaar vervoer. Hierover hebben wij overleg met de CDA statenleden in de provincie (de provincie gaat namelijk over het openbaar vervoer). Als de provincie onrendabele lijnen schrapt blijven wij zoeken naar alternatieven.

Uitbreiding winkelcentrum

Uitbreiding van het winkelaanbod is wenselijk om het winkelcentrum aantrekkelijk te houden. Het (vracht)verkeer van en naar het winkelcentrum behoeft de nodige aandacht met het oog op verkeersveiligheid en overlast.

Behoud van voorzieningen met en door onze inwoners

Waar mogelijk zelfbeheer door onze eigen inwoners met ondersteuning vanuit de gemeente. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het overdekte zwembad, maar bijvoorbeeld ook een voorziening zoals WJN voor onze jongeren.

Blijvend aandacht voor de openbare ruimte

Goed onderhouden conform de vastgestelde kwaliteitscriteria en schoon. Voor dit laatste wordt met name ook een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid (geen afval deponeren, hondenpoep opruimen e.d.). Behoud van het openbaar groen samen met onze inwoners (kernbeheer).

Sjaak Vriend

Bekijk ook

Vraagstuk 1

Vraagstuk 2

Vraagstuk 3

Vraagstuk 4

Vraagstuk 5

Vraagstuk 6

Vraagstuk 7

koningdeel23 [640x480aaaa]

Leon15 Custom

logoruig222 Custom

leguitwinkel Custom

klaas15aa 640x480

nico dekker 170x86

HoutenVloerSchuren8888bbbbb 640x480

roy16

gerald15 Custom

pimpg

mc215

yvo001

Winkelhart Niedorp bestaat in 2018 precies 25 jaaraabbbb

castr03072222

28870391 1513179842114140 2507580493472942820 n

b178d723649c2fa9dc174d30f5a1a66daaa

d66 170x170 PeWi web w4

cid 0C62C800 0E7D 4115 AD86 1716F84709CA

cda18aacda18NNNNaacda22aabbcaaa

chrunie18aa

banner2lada22

shk002aalaatste advertentieaabaa

AdvertentiePEWI Hans Geel Groot BorderMaker

cid A272D3C9 AB95 49FA 8BC2 B31AD9EC02B7dynamic ziggo

Klaver Kaas kl Custom

leguilogoaa

baar15

polandnw

sani15 Custom

1153 Banner 170x86px V1 Pewi

Jong1555

hugoaa

hoo1888

berkhout170917

KOK IL PMS-ZW 640x480

bergw Custom

lim15kl

been01

spaansen17086

jacco kl

all17aa

copycentr

niedorphal15

huis17vvvvggg

Screenshot 2014-12-12 at 10.28.12

groe14aaa 640x480

bus

adv00110

Fototoest55

nb160615kkkkkk Custom