Instagram App Large May2016 200fatwliyt

LADA stelt vragen

ladalogo

LADA stelt vragen aan het College over arbeidsmigranten in Kreileroord.

U heeft aanvragen ontvangen om in woningen in Kreileroord arbeidsmigranten onder te brengen. Deze woningen worden dan in feite pensions. Inwoners in Kreileroord maken zich daar zorgen over. Zij vrezen dat wanneer dit toegestaan wordt er meer woningen door uitzendbureaus of agrarische ondernemers opgekocht worden om daarin arbeidsmigranten te vestigen. Men is niet alleen bang voor overlast maar ziet deze ontwikkeling als een bedreiging voor de sociale samenhang in het dorp.

Verenigingen en school hebben grote moeite om te blijven functioneren en arbeidsmigranten zullen als tijdelijke bewoners niet deelnemen aan het sociale leven dat in een kleine kern als Kreileroord toch al onder druk staat. In een artikel in de Schager Courant lezen wij dat u onder voorwaarden bereid bent om vergunning te verlenen voor het onderbrengen van vijf personen per woning.

Wat zijn de voorwaarden?

Bent u niet bang dat u een precedent schept waardoor meer aanvragen komen om arbeidsmigranten in woningen te mogen onderbrengen?

Zo nee. Waarom niet?

Wat is de reden dat u toestemming wilt verlenen?

Hebt u de sociale aspecten, zoals door ons benoemd, meegewogen om tot een beslissing te komen?

Kunt u zich verplaatsen in de zorgen die inwoners in Kreileroord zich maken?

yvobaa2naa

all17aa

KOK IL PMS-ZW 640x480

1153 Banner 170x86px V1 Pewi

hugoaa

Jong15

smit12a

leguitwinkel Custom

gBarkbv logo 200 1

castr03072222

koningdeel23 [640x480aaaa]

baar15

bredekl

sani15 Custom

pimpg

nico dekker 170x86

leguilogoaa

klaas15aa 640x480

Winkelhart Niedorp bestaat in 2018 precies 25 jaaraabbbb

27544840 1591172907597194 6280885648582473107 n

Klaver Kaas kl Custom

jacco11 640x480 2

polandnw

Wij zoeken jo1aa

mc215

bergw Custom

gerald15 Custom

Leon15 Custom

logoruig222 Custom

Autobedrijf P Limmen [640x480aaaa]

been01

spaansen17086

copycentr

niedorphal15

huis17vvvvggg

Screenshot 2014-12-12 at 10.28.12

groe14aaa 640x480

bus

adv00110

Fototoest55