Instagram App Large May2016 200fatwliyt

LADA stelt vragen

ladalogo

LADA stelt vragen aan het College over arbeidsmigranten in Kreileroord.

U heeft aanvragen ontvangen om in woningen in Kreileroord arbeidsmigranten onder te brengen. Deze woningen worden dan in feite pensions. Inwoners in Kreileroord maken zich daar zorgen over. Zij vrezen dat wanneer dit toegestaan wordt er meer woningen door uitzendbureaus of agrarische ondernemers opgekocht worden om daarin arbeidsmigranten te vestigen. Men is niet alleen bang voor overlast maar ziet deze ontwikkeling als een bedreiging voor de sociale samenhang in het dorp.

Verenigingen en school hebben grote moeite om te blijven functioneren en arbeidsmigranten zullen als tijdelijke bewoners niet deelnemen aan het sociale leven dat in een kleine kern als Kreileroord toch al onder druk staat. In een artikel in de Schager Courant lezen wij dat u onder voorwaarden bereid bent om vergunning te verlenen voor het onderbrengen van vijf personen per woning.

Wat zijn de voorwaarden?

Bent u niet bang dat u een precedent schept waardoor meer aanvragen komen om arbeidsmigranten in woningen te mogen onderbrengen?

Zo nee. Waarom niet?

Wat is de reden dat u toestemming wilt verlenen?

Hebt u de sociale aspecten, zoals door ons benoemd, meegewogen om tot een beslissing te komen?

Kunt u zich verplaatsen in de zorgen die inwoners in Kreileroord zich maken?

all17aa

polandnw

berkhout170917

leguilogoaa

Klaver Kaas kl Custom

GB banner

httgrootaa

koningdeel23 [640x480aaaa]

hoo1888

pimpg

nico dekker 170x86

KOK IL PMS-ZW 640x480

logo hans bossen 2014bb Custom

1153 Banner 170x86px V1 Pewi

Leon15 Custom

mc215

cryoworld logo transparantWij zoeke12aa BorderMaker

thumbnail nieuwe kaart 2701 2018

ebnov17banneraa

hugoaa

logo regthuys1

been01

bergw Custom

sani15 Custom

HoutenVloerSchuren8888bbbbb 640x480

leguitwinkel Custom

1445252409aaa

castr03072222

Jong1555

13-8671 Banner YAcc Logo

klaas15aa 640x480

jacco11 640x480 2

Winkelhart Niedorp bestaat in 2018 precies 25 jaaraabbbb

banner2lada22

spaansen17086

copycentr

niedorphal15

huis17vvvvggg

Screenshot 2014-12-12 at 10.28.12

groe14aaa 640x480

sangoed747474747

adv00110

Fototoest55

nb160615kkkkkk Custom