ladalogo

In het besluit van het college (18-12-2013) wordt locatie 4 bij de Weel als enig overgebleven locatie voor het bouwen van het transformatorstation genoemd.

ladalogo

Hoe betaalbaar zijn de huren in Hollands Kroon? Hoe is het gesteld met het huurbeleid in de kop van Noord Holland ?

ladalogo

De decentralisatie van Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Participatiewet is voor gemeenten een zeer ingrijpend organisatievraagstuk.

lijsttrekker Niels Busker- kleur1 640x480

D66 Hollands Kroon heeft Niels Busker opnieuw aangewezen als lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.

d66

D66 Hollands Kroon gaat me een ambitieus verkiezingsprogramma de verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad in.

ladalogo

In het kader van ‘LADA luistert’ houdt LADA maandag 16 december de openbare fractievergadering in De Harmonie, Kerkplein 1, te Hippolytushoef.

d66

Op maandag 9 december a.s. zal D66 afdeling Hollands Kroon het verkiezingsprogramma, de lijsttrekker en de kandidaten presenteren.

PvdA in Hippolytushoef

De deur aan deur actie van PvdA Hollands Kroon afgelopen zaterdag was een groot succes.

ladalogo

Op de openbare fractievergadering in De Meerbaak werd ingesproken door de heer Lombaard en een afvaardiging uit de Moerbeek.

agripv 640x480tekra278

Woensdag 20 november om 20.00 uur bespreekt de PvdA fractie Hollands Kroon windplan Wieringermeer, locatie trafostation en de punten van de komende raadsvergadering. Insprekers zijn van harte welkom. Locatie: De Ontmoeting, Anna paulowna.

agripv 640x480tekra278

Op maandag 18 november houdt de PvdA afdeling Hollands Kroon een avond voor ZZP’ers en kleine zelfstandigen.

IMG 0815 640x480aaaa-BorderMaker

Maandag 2 december vergaderen de leden van PvdA Hollands Kroon over de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen.

ladalogo

De algemene ledenvergadering van LADA heeft de kandidatenlijst vastgesteld en de huidige fractievoorzitter Rob Ravensteijn benoemd tot lijsttrekker.

agripv 640x480tekra278

De beoogde locatie ‘Moerbeek’ voor een trafostation roept niet alleen bij de omwonenden, maar ook bij menig raadslid de nodige vragen op.

d66

De raad van Hollands Kroon heeft de begroting voor 2014 vastgesteld. Ook de fractie van D66 stemde uiteindelijk in, maar toonde zich wel zeer kritisch.