Bok 3 Custom

In de Wieringermeer kunnen een aantal vogels redelijk worden gespot als het een week gewinterd heeft.

Wieringermeer extra 2

Al diverse keren heb ik de Koolmees en de Pimpelmees horen zingen, maar ook de Grote Bonte Specht is weer aan het roffelen en zelfs de Zanglijster is weer actief.

waterspreeuw 1 Medium

Een zeldzame Waterspreeuw (Cinclus cinclus) in Wieringerwerf kunnen we natuurlijk niet negeren.

Nat.punt Giraf 1 Custom

Op vrijdagavond vulde de Fenixkerk in Nieuwe Niedorp al vroeg in de avond met belangstellenden voor de lezing van Otte Zijlstra.

Leeuw man 1 Custom

Afgelopen september zijn we drie weken in Zuid Afrika geweest om daar de natuur in al zijn facetten vast te leggen.

Keiserlibel uitsl. 4 Custom

Wilt u ook mooie natuuropnamen maken in plaats van kiekjes?

spreeuw in galop 1 Custom

In de natuur is het (ook) komkommertijd.

Levendbarende Hagedis 4 1

De heer Otte Zijlstra uit Nieuwe Niedorp heeft weer een paar prachtige plaatjes in de natuur gemaakt.

Tijgerspin 2 1 Medium

De Wespspin (ook wel Tijgerspin genoemd) is met ruim 2cm naar Nederlandse begrippen een forse spin.

Zwarte Stern 1 Medium

De Zwarte Stern is een broedvogel van ondiepe en matig voedselrijke moerassen in met name agrarische gebieden.

Poelruiter 1 2 Custom

In de waterberging Twisk bij Medemblik bevindt zich sinds enkele dagen een zeldzame Poelruiter (Tringa stagnatilis) tussen de daar foeragerende Tureluurs, Grutto's en een enkele Kemphaan.