Instagram App Large May2016 200fatwliyt

Zo onderhouden wij onze bermen en watergangen

holl kr

In Hollands Kroon hebben wij vele wegbermen en watergangen in beheer.

Deze worden onderhouden door aannemerscombinatie Zuidema, Vermaire en KZ. Zij zijn de komende jaren verantwoordelijk voor het onderhoud en voeren dit op hoofdlijnen als volgt uit: Maaien van bermen

In het voorjaar wordt gestart met een veiligheidsronde. Hierbij worden langs de wegen de zichthoeken en kruisingen gemaaid. Langs de hoofdwegen wordt daarnaast een strook van ongeveer 2 meter langs de weg gemaaid. In de zomer volgt een volledige maaironde waarbij alle bermen worden gemaaid en ook een groot deel van het vrijgekomen maaisel wordt afgevoerd. Deze volledige maaironde wordt herhaald in het najaar. Onderhoud van watergangen

Het jaarlijkse onderhoud aan de watergangen, sloten en greppels is in het najaar. Daarmee voldoen we aan de eisen van het Hoogheemraadschap om voor 15 oktober de watergangen schoon op te leveren. Een deel van het vrijkomende maaisel wordt verwerkt tot bodemverbeteraar. Profileren van bermen

De afgelopen winter zijn wederom vele bermen kapot gereden en verkeren mede daarom in zeer slechte staat. Samen met de opdrachtnemer gaan we aan de slag om deze slechte bermen te herstellen. Deze werkzaamheden zullen in het voor- en najaar worden uitgevoerd. Daarnaast is het natuurlijk belangrijk dat iedereen op een juiste wijze de weg gebruikt en de bermen links laat liggen. Dat is wel zo veilig en voorkomt hoge herstelkosten. Flora en fauna Sommige begroeiing, zoals Reuzenberenklauw, Japanse Duizendknoop en bepaalde distelsoorten, kan zorgen voor overlast en worden door ons zo snel mogelijk verwijderd. Als u deze soorten tegenkomt kunt u dit melden via de Fixi-app.

Wij zoeken collegas

yvo001

baar15

roy16

klaas15aa 640x480

Arjen Beers grootbb BorderMaker

drogistonlineaa

1445252409aaa

sani15 Custom

baco2018aabb

koningdeel23 [640x480aaaa]

leguitwinkel Custom

Klaver Kaas kl Custom

leguilogoaa

komc12

lim15kl

feestweek25aa

1901916 593786204044296 1786415118 n

bosseng16

1153 Banner 170x86px V1 Pewi

bredekl

KOK IL PMS-ZW 640x480

GB banner

smit12a

castr03072222

CC PeWi banner 2018

Jong15

httgrootaa

pimpg

ebnov17banneraa

logo hans bossen 2014bb Custom

polandnw

hoo1888

gerald15 Custom

nico dekker 170x86

bergw Custom

all17aa

hugoaa

Leon15 Custom

jacco11 640x480 2

mc215

spaansen17086

been01

logo regthuys1

niedorphal15

huis17vvvvggg

Screenshot 2014-12-12 at 10.28.12

groe14aaa 640x480

bus

adv00110

Fototoest55

Tipsgoed 640x480