RUD -103 13-195 640x480

De RUD NHN (Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord) is opgericht door 19 gemeenten en de provincie.

GHK-logo-2 640x480

Het college van burgemeester en wethouders stemde op 25 februari 2014 in met een concept paardenbeleid.

GHK-logo-2 640x480

Op 8 maart a.s. worden in de Vriendschap in ’t Veld de sportkampioenen uit 2013 gehuldigd en in het zonnetje gezet door de wethouder.

GHK-logo-2 640x480

Eind februari 2014 versturen wij weer het gecombineerde aanslagbiljet gemeentelijke belastingen met daarop de WOZ-beschikking.

GHK-logo-2 640x480

Het aantal arbeidsmigranten dat zich definitief vestigt in onze gemeente neemt toe.

IMG 3345 640x480-BorderMaker

Gemeente Hollands Kroon gaat de buitendienst, die de openbare ruimte beheert, de komende jaren ontwikkelen.

pasp 640x480

Zondag 9 maart 2014 worden de paspoorten en identiteitskaarten met een geldigheidsduur van tien jaar voor volwassenen ingevoerd.

GHK-logo-2 640x480

Op 30 januari 2013 gaf de Toetsingskamer op verzoek van een aantal gemeenteraadsfracties de opdracht tot het uitvoeren van een extern onderzoek naar de declaraties en vergoedingen van burgemeester Nawijn.

GHK-logo-2 640x480

Maar liefst 35 inwoners uit de kop van Noord-Holland hebben zich aangemeld om mee te denken over de ontwikkelingen in het Sociaal Domein.

provincie noord holland 640x480

De provincie Noord-Holland start in maart 2014 met het groot onderhoud aan de Kanaalweg (N248) tussen Middenmeer en Kolhorn.

GHK-logo-2 640x480

Wegens een trainingsdag voor medewerkers is de gemeente dinsdag 18 februari 2014 gesloten en telefonisch niet bereikbaar.

GHK-logo-2 640x480

De gemeente Hollands Kroon is een samenwerking aangegaan met het Duurzaam Bouwloket.

provincie noord holland 640x480

Op 11 februari hebben gedeputeerde Staten het Programma Groen 2014-2018 vastgesteld.

provincie noord holland 640x480

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland stemmen in met het verlenen van een omgevingsvergunning voor de bouw van een transformatorstation in ’t Veld, gemeente Hollands Kroon.

GHK-logo-2 640x480

Het college stelt de raad voor om in 2014 een pilot te houden waarbij alle evenementenvergunningen worden vrijgesteld van leges.