rud

Per 2 januari j.l. heeft de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) haar nieuwe kantoor aan de Dampten 2 in Hoorn betrokken.

raadszaal 640x480

De raadsvergadering van de gemeente Hollands Kroon van donderdag 30 januari zal rechtstreeks te zien zijn op Noordkop televisie.

GHK-logo-2 640x480

De gemeenteraad van Hollands Kroon heeft de Toetsingskamer verzocht een onderzoek in te stellen naar de rechtmatigheid van de declaraties van burgemeester Nawijn.

GHK-logo-2 640x480

De gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel bereiden zich voor op de uitvoering van taken in het sociaal domein die het Rijk neerlegt bij gemeenten.

GHK-logo-2 640x480

Jaarlijks stelt het college binnen de kaders een grondprijzenbrief op over de hoogte van de grondprijzen voor de verschillende functies.

 

HHNK2

Op het erf van veeteeltbedrijven blijven onbedoeld resten achter van mest en veevoer.

GHK-logo-2 640x480

Er gaat veel veranderen in het zorg- en welzijnsveld. Gemeenten worden vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg en AWBZ.

GHK-logo-2 640x480

De gemeenteraden van gemeente Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel hebben onlangs ingestemd met het uitvoeringsdocument sociaal domein.

GHK-logo-2 640x480

Vrijdag 17 januari 2014 kunt u tot 16:00 uur een paspoort en/of identiteitskaart aanvragen.

GHK-logo-2 640x480

Vanaf maandag 20 januari 2014 worden er geen vingerafdrukken meer opgenomen bij de aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart.

GHK-logo-2 640x480

Gemeente Hollands Kroon is een digitale en transparante gemeente, ook bij vergoedingen en het betalen van declaraties aan bestuurders.

provincie noord holland 640x480

De provincie Noord-Holland stelt begin 2014 een subsidieregeling open van € 550.000 om innovatie bij MKB-bedrijven en onderwijsinstellingen in Noord-Holland Noord te stimuleren.

GHK-logo-2 640x480

Het college van burgemeester en wethouders van Hollands Kroon besloot op 17 december dat het transformatorstation, dat in de gemeente moet worden gebouwd, nabij buurtschap De Weel in ’t Veld, ook wel bekend als ‘locatie 4’, moet komen.