Instagram App Large May2016 200fatwliyt

Verklaring Gemeenteraad over declaraties burgemeester Nawijn

GHK-logo-2 640x480

Op 30 januari 2013 gaf de Toetsingskamer op verzoek van een aantal gemeenteraadsfracties de opdracht tot het uitvoeren van een extern onderzoek naar de declaraties en vergoedingen van burgemeester Nawijn.

Lees meer...

Inwoners uit de Noordkop denken mee over ontwikkelingen Sociaal Domein

GHK-logo-2 640x480

Maar liefst 35 inwoners uit de kop van Noord-Holland hebben zich aangemeld om mee te denken over de ontwikkelingen in het Sociaal Domein.

Lees meer...

Inloopavond Kanaalweg (N248) tussen Kolhorn en Middenmeer

provincie noord holland 640x480

De provincie Noord-Holland start in maart 2014 met het groot onderhoud aan de Kanaalweg (N248) tussen Middenmeer en Kolhorn.

Lees meer...

Gemeente Hollands Kroon dinsdag 18 februari gesloten

GHK-logo-2 640x480

Wegens een trainingsdag voor medewerkers is de gemeente dinsdag 18 februari 2014 gesloten en telefonisch niet bereikbaar.

Lees meer...

Gemeente Hollands Kroon lanceert duurzaamheidsloket voor inwoners

GHK-logo-2 640x480

De gemeente Hollands Kroon is een samenwerking aangegaan met het Duurzaam Bouwloket.

Lees meer...

Provincie investeert in 2014 ruim 35 miljoen euro in groen

provincie noord holland 640x480

Op 11 februari hebben gedeputeerde Staten het Programma Groen 2014-2018 vastgesteld.

Lees meer...

Provincie stemt in met omgevingsvergunning voor trafostation

provincie noord holland 640x480

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland stemmen in met het verlenen van een omgevingsvergunning voor de bouw van een transformatorstation in ’t Veld, gemeente Hollands Kroon.

Lees meer...

Aanvraag evenementenvergunning in 2014 vrijgesteld van leges

GHK-logo-2 640x480

Het college stelt de raad voor om in 2014 een pilot te houden waarbij alle evenementenvergunningen worden vrijgesteld van leges.

Lees meer...

Snel in de natuur dankzij provinciale subsidie

provincie noord holland 640x480

In de periode 2010 – 2012 heeft de provincie financieel bijgedragen aan de realisatie van bijna 35 kilometer nieuwe recreatieve fiets-, wandel- en ruiterpaden en vaarverbindingen (onder andere kanoroutes).

Lees meer...

College vraagt motorsportfederatie mogelijkheden in kaart te brengen

IMG 9363 640x480aaaa-BorderMaker

In vervolg op het raadsbesluit van 19 december 2013 heeft het college van burgemeester en wethouders de Noord-Hollandse Motorsport Federatie gevraagd zo spoedig mogelijk in beeld te brengen welke mogelijkheden zij ziet om binnen de gestelde randvoorwaarden een durfsportcentrum op de locatie NC10 te realiseren en welke consequenties elke mogelijkheid heeft.

Lees meer...

Subsidie voor openstellen boerenlandpaden

provincie noord holland 640x480

De provincie stelt € 650.000 subsidie beschikbaar aan Recreatie Noord-Holland voor het uitvoeren van de Boerenlandpadregeling 2013-2016.

Lees meer...

RUD NHN succesvol van start

rud

Per 2 januari j.l. heeft de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) haar nieuwe kantoor aan de Dampten 2 in Hoorn betrokken.

Lees meer...

Raadsvergadering LIVE op Noordkop TV

raadszaal 640x480

De raadsvergadering van de gemeente Hollands Kroon van donderdag 30 januari zal rechtstreeks te zien zijn op Noordkop televisie.

Lees meer...

Declaraties opnieuw onder de loep

GHK-logo-2 640x480

De gemeenteraad van Hollands Kroon heeft de Toetsingskamer verzocht een onderzoek in te stellen naar de rechtmatigheid van de declaraties van burgemeester Nawijn.

Lees meer...

Advies waarderingscommissie: RAKC in Schagen

GHK-logo-2 640x480

De gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel bereiden zich voor op de uitvoering van taken in het sociaal domein die het Rijk neerlegt bij gemeenten.

Lees meer...

College stelt grondprijzenbrief vast

GHK-logo-2 640x480

Jaarlijks stelt het college binnen de kaders een grondprijzenbrief op over de hoogte van de grondprijzen voor de verschillende functies.

Lees meer...

HoutenVloerSchuren8888bbbbb 640x480

BAC banner

Juwelier Leguit Logo pewis 2 [640x480] [640x480aaaa]

1153 Banner 170x86px V1 Pewi

polandnw

Jong15

spaansen17086

klaas15aa 640x480

Klaver Kaas kl Custom

pimpg

all17aa

GB banner

koningdeel23 [640x480aaaa]

PCM 073435 openingsfolder WQbbb Custom

MS Home DeliveryV2 hover

15895319 1243414642414779 4055090003384680484 naa

leguitwinkel Custom

bosseng16

nico dekker 170x86

Arjen Beers grootbb BorderMaker

copycentr

yvo001

httgrootaa

Echtscheiding16versie2banner533 Custom

bergw Custom

baar15

10670136 1396519893972285 327513742432039005 n

castr03072222

keet15 Custom

logo regthuys1

KOK IL PMS-ZW 640x480

jacco11 640x480 2

sani15 Custom

Leon15 Custom

mc215

been01

groe14aaa 640x480

niedorphal15

huis17vvvvggg

Screenshot 2014-12-12 at 10.28.12

sangoed747474747

adv00110

Fototoest55

Tipsgoed 640x480

nb160615kkkkkk Custom